Kirkkohallitus

Kirkkohallitus hoitaa yhteisiä tehtäviä

  • edistää kirkon toimintaa ja seurakuntien työtä
  • tukee, ohjeistaa ja koordinoi seurakuntien toimintaa ja hallintoa
  • jakaa avustuksia ja määrärahoja seurakunnille ja järjestöille
  • hoitaa kirkon suhteita valtioon ja muuhun yhteiskuntaan
  • valvoo kirkon etua
  • antaa lausuntoja valtioneuvostolle
  • valmistelee asioita kirkolliskokoukselle
  • huolehtii kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta
  • toimii kirkon keskusrahaston hallituksena
  • hoitaa kirkon yhteistä viestintää
Takaisin sivun alkuun