Turvapaikanhakijan saapuessa

Tue turvapaikanhakijaa

Turvapaikanhakija saapuu olosuhteista, jotka ovat voineet olla vaikeat jo pitkän aikaa. Matka on saattanut kestää kuukausia. Aluksi hän tarvitsee turvallisuutta ja ystävällisyyttä.

 • Lämmin vastaanotto ja vieraanvaraisuus tukevat tulijaa
 • Maahanmuutto- ja turvapaikanhakijavastaisuuteen vaikuttaminen sekä hyvän ilmapiirin luominen ovat tärkeitä tehtäviä seurakunnissa.

Ota vastaan lämpimästi ja vieraanvaraisesti

 • Tervehdi uusia tulijoita ystävällisesti ja osoittamalla lämmintä kiinnostusta
 • Spontaanit kohtaamiset kadulla tai kaupassa tai vastaanottokeskuksen lähistöllä luovat kokemusta positiivisesta vastaanotosta, myötäelämisestä ja välittämisestä 
 • Tulijoiden kestokyky saattaa olla äärirajoilla, tue luottamuksen rakentumista

Vaikuta asenteisiin

 • Puutu rohkeasti omalla alueellasi ilmenevään vihamielisyyteen ja pakolaisten torjuntaan. 
 • Käsittele pelkoa luovia mielikuvia paikallisten ihmisten kanssa sekä jaa oikeaa ja asiallista tietoa  
 • Kuuntele alueen asukkaiden pelkoja ja ennakkoluuloja uusia tulijoita kohtaan. Vastaanottamalla ensin pelko ja ahdistus, on mahdollista jakaa asiallista tietoa.

Tarjoa turvallinen ja vastaanottava yhteisö

 • Kutsu eri tavoin uskovia turvapaikanhakijoita kirkossa järjestettäviin rukoushetkiin, joissa rukoillaan kaikkien pakolaisten puolesta, matkalla olevien ja kadonneiden lähimaisten puolesta ja rauhan puolesta 
 • Kutsu ja hae uusia asukkaita jumalanpalveluksiin. Käytä eri kieliä ainakin joissain kohdin jumalanpalvelusta. Muista pyytää turvapaikanhakijoita esittämään rukousaiheita 
 • Tue ihmisiä tarjoamalla sielunhoitoa ja henkistä tukea, pidä yllä elämäntoivoa sekä kannattelu ja lohduta surussa 
 • Kutsu tulijoita mukaan seurakunnan erilaisiin harrastusryhmiin, järjestä tapahtumia, juhlia ja yhteisiä aterioita 
 • Järjestä retkipäiviä ja saunailtoja. Ne tarjoavat virkistystä vastaanottokeskuksen arkeen 

Edistä hyvää ilmapiiriä paikkakunnalla

 • Toimi sovittelijana, jos paikkakunnalla syntyy konflikteja kantaväestön ja uusien asukkaiden kesken
 • Aja aktiivisesti myös tulijoihin kohdistuvan ilkivallan tai väkivallantekojen selvittämistä ja sovittelua
 • Kutsu kaikkia opettelemaan yhdessä elämisentaitoa (engl. conviviality)

Ota osaamisresurssit käyttöön

 • Selvitä ja hyödynnä seurakunnan työntekijöidenja seurakuntalaisten osaaminen, jota voi tarjota turvapaikanhakijoiden sekä vastaanottokeskusten henkilökunnan tukemiseen
 • Selvitä ja hyödynnä paikkakunnalla asuvien lähetystyöntekijöiden kieli- ja kulttuuriosaaminen
 • Tarjoa tarvittaessa seurakunnan tiloja  väliaikaiseen vastaanotto- tai hätämajoituskäyttöön, mikäli maahanmuuttoviraston käytössä oleva kapasiteetti ei riitä


Takaisin sivun alkuun