Oppilaitosyhteistyön käytännöt

Kirkon oppilaitostyöntekijät tuntevat oppilaitosten arjen ja toimivat yhteistyössä muiden hyvinvointitoimijoiden kanssa.

Kirkon oppilaitostyöntekijöiden työn lähtökohtana on läsnäolo oppilaitoksissa, esimerkiksi sen käytävillä, kahvihuoneissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Kohtaamiset voivat tapahtua ennalta sovitusti, päivystysaikana tai ilman ennakkovarausta.

Kirkon oppilaitostyöntekijät toimivat asiantuntijajäseninä oppilaitoksissa osana erilaisia verkostoja: esimerkiksi hyvinvointi-, turvallisuus-, kriisiryhmissä ja työsuojelutoimikunnissa. Yhteistyötä tehdään myös opiskelijajärjestöjen, opiskelijaterveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kirkon oppilaitosyhteistyö perustuu vuorovaikutukseen muiden oppilaitoksen toimijoiden kanssa ja oppilaitosyhteisön kontekstin syvälliseen ymmärtämiseen. Oppilaitostyöntekijän ammattitaitoon kuuluvat vuorovaikutustaidot, verkosto-osaaminen, pedagogiset- ja ohjaamistaidot sekä kyky soveltaa eettistä ja teologista osaamistaan oppilaitosyhteisön kontekstissa.

Keskeinen osa kirkon oppilaitostyöntekijöiden työtä on keskusteluavun tarjoaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Vuosittain keskusteluja käydään useita tuhansia. Kirkon työntekijän kanssa voi tulla juttelemaan opintoihin, työhön, ihmissuhteisiin, elämänkatsomukseen tai mihin tahansa oman elämän tärkeään asiaan liittyen. Monilla oppilaitostyöntekijöillä on myös työnohjaajan koulutus.

Oppilaitostyöntekijän ydinosaamiskuvaus

Luottamuksellisesti – kaikkia varten

Kirkon oppilaitostyöntekijät tarjoavat luottamuksellista, matalan kynnyksen keskusteluapua opiskelijoille ja henkilökunnalle katsomukseen katsomatta pyrkien aina tarjoamaan turvallisen tilan. Kirkon oppilaitostyöntekijöiden tarjoaman keskusteluavun periaatteita ovat luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus. Keskusteluapu on maksutonta eikä tapaamisista tehdä kirjauksia.

Kirkon oppilaitosyhteistyön muita menetelmiä ovat erilaiset elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvät pienryhmät, koulutukset, työnohjaus, hengellinen ohjaus, kriisityö, oppitunnit ja uusien opiskelijoiden ryhmäytykset. Oppilaitospappia voi pyytää toimittamaan avioliittoon vihkimisen, kasteen tai hautaan siunaamisen. Myös aikuisrippikoulun voi käydä oppilaitostyöntekijän ohjauksessa.

Oppilaitosyhteistyön yleisesite

Takaisin sivun alkuun