Sopimuspohjat

Yhteinen työ merkitsee vuorovaikutusta, yhteistä suunnittelua ja sopimista. Yhteistä työtä valmistellaan ilmiölähtöisesti verkostoissa. Silloin tarpeet ja resurssit kohtaavat ja yhteinen työ rakentuu tavoitteelliseksi.Yhteistä työtä tapahtuu kaikissa tasoissa: fyysisesti, mentaalisesti, sosiaalisesti ja virtuaalisesti.

Tutustu Neljä askelta yhteistyösopimukseen -dokumenttiin.

Yhdessä tekemistä tulisi dokumentoida ja arvioida säännöllisin väliajoin. Yhteistyötä voidaan arvioida kestävän toimintakulttuurin näkökulmasta esimerkiksi seuraavien kriteerien kautta:

  • Opastamme lapsia rauhoittumaan, nauttimaan ja elpymään luonnossa
  • Ohjaamme lapsia kohtuullisuuteen ja pohdimme toiminnan ympäristövaikutuksia
  • Tarkastelemme lasten kanssa erilaisia perhetilanteita ja -suhteita arvostavasti
  • Suunnittelemme toimintaa, joka edistää kunnioittavaa suhtautumista eri kulttuureja ja katsomuksia kohtaan

Arviointi ja yhteinen keskustelu voidaan kohdistaa myös osallisuuden ja toimijuuden toteutumiseen lasten, huoltajien tai opettajien näkökulmasta. Moni seurakunta ja kunta on solminut yhteistyösopimuksen. Vuoden 2019 raportointitietojen mukaan (N 159) 60 prosenttia on solminut tai valmistelee yhteistyösopimusta varhaiskasvatuksen kanssa.

Yhteinen sopimus kunnan kanssa on tuonut työrauhan. Se on selkeyttänyt kaikille osapuolille, mitä kirkko tekee varhaiskasvatuksessa. Sopimus ei lakkaa olemasta vaikka henkilökunta vaihtuu.

Takaisin sivun alkuun