Palvelutietovaranto PTV

Palvelutietovaranto ja kirkko

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon esimerkiksi kunnat, valtio, kirkko ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, eli se on avoimen rajapinnan kautta käytettävissä missä tahansa, esimerkiksi verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa. Kaikki PTV:hen kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Kirkkohallitus on tuottanut PTV:hen pohjakuvaukset kirkon palveluista suomeksi ja ruotsiksi.  Pohjakuvaukset on tehty sellaisista palveluista, jotka koskettavat suurinta osaa seurakunnista kuten esim. rippikoulut, isostoiminta, päiväkerhot jne. Näitä pohjakuvauksia seurakunnat voivat hyödyntää tulevaisuudessa kuvatessaan omia palveluita.  

PTV Digi- ja väestötietoviraston verkkosivustolla
Palvelutietovarannon peruskoulutus eOppivassa

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun