Polku-silmälasit

Silmälasit apuna polun kehittämisessä

Polun kokonaisuutta rakennettaessa seurakunta voi tarkastella sitä erityisistä näkökulmista – katsoa koko Polkua tiettyjen silmälasien lävitse. Seurakunta valitsee, minkä silmälasien läpi Polkua kulloinkin tarkastellaan ja kehitetään.

Polun tarkastelu silmälasien lävitse on koko seurakunnan ja eri toimintamuotojen yhteistä työtä. Näkökulmien tai teemojen valinta, tarkasteltavan jakson pituus ja laajuus suunnitellaan yhdessä. Silmälasit voivat näin toimia seurakunnan strategian tai toimintasuunnitelman painopisteiden tukena. Miltä näyttää esimerkiksi musiikin kokonaisuus seurakunnassa eri ikäkaudet huomioiden tai miten luonto ja kestävä kehitys kulkevat mukana Polulla?

Silmälasien näkökulma

Silmälaseiksi voidaan valita seurakunnan perustehtävistä nousevia teemoja kuten diakonia, sakramentit, Raamattu, jumalanpalveluselämä, musiikki tai kastamattomat Polulla. Nämä teemat nousevat esille jo Polun perusmallissa, mutta niitä voidaan syventää ja konkretisoida silmälasityöskentelyllä.

Silmälaseilla voidaan tarkastella myös kaikille tehtäväalueille yhteisiä näkökulmia tai niitä, jotka eivät ole kenenkään erityisellä vastuulla, esimerkiksi kummisuhteen tukeminen, ulkopuolisuuden ehkäisy tai henkilöresurssien jakautuminen ja riittävyys.

Lisäksi silmälaseilla nostettavat näkökulmat voivat liittyä yhteistyöverkostoihin tai yhteiskunnallisiin aiheisiin kuten kestävä kehitys tai vanhemmuuden tukeminen. Näkökulmia voidaan valita sen verran kuin seurakunnassa koetaan tärkeäksi ja ne voivat vaihdella eri vuosina tai pidempinä ajanjaksoina.

Tällä hetkellä tukimateriaalia ja vinkkejä löytyy seuraaviin erilaisiin silmälaseihin:

Takaisin sivun alkuun