Perhekeskus ja seurakunta

Seurakunnat aktiivisina perhekeskuksissa

Seurakunnilla on uusia mahdollisuuksia toimia aktiivisesti oman paikkakuntansa ja lähialueensa verkostoissa yhdessä hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen kanssa. Seurakuntien kasvatus- ja perhetoiminnan, diakonian sekä perhetyön kautta vahvistamme entistä enemmän tarjontaa perheiden, vanhemmuuden ja parisuhteen hyvinvoinnin tueksi. 

Ajankohtaisinfot 2024

ma 4.11.2024 14.00 – 15.00

Ajankohtaista sähköisistä palveluista, sähköisestä perhekeskuksesta ja palvelutietovarannon (PTV) hyödyntämisestä.

Toivomme, että seurakuntien toiminta ja palvelut löytyvät mahdollisimman kattavasti hyvinvointialueiden sähköisistä palveluista.

Liity mukaan tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Liity mukaan perhekeskus-meililistaan

Liity postituslistaan

Mitä perhekeskukset ja kohtaamispaikat ovat?

Perhekeskus on lapsille ja perheille suunnattujen hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävien palvelujen kokonaisuus, johon kuuluvat myös ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus on yksi keino yhteensovittaa lapsille, nuorille ja perheille suunnattua hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. 

Perhekeskustoiminta kokoaa yhteen ja verkostoi aiemmin erillään olleet palvelut. Tarkoituksena on vähentää päällekkäistä työtä ja tarjota perheille palveluja matalalla kynnyksellä ja mahdollisuuksien mukaan lähipalveluina. Samalla eri toimijoiden tarjoamat palvelut, toiminta ja työntekijät tulevat perheille tutuiksi. Perhekeskustoiminnassa mukana olevat työntekijät tutustuvat alueen muuhun lapsille ja perheille suunnattuun toimintaan.  

Perhekeskukseen kuuluvat muun muassa äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, lapsiperheiden perhetyö ja kotipalvelu, lapsille suunnattuja terapiapalveluita (mm. fysioterapia), kasvatus- ja perheneuvolan, lastenvalvojien ja lapsiperheiden sosiaalityön palveluita, erikoissairaanhoidon asiantuntemusta ja lastensuojelun tukea sekä avointen kohtaamispaikkojen toimintaa.  Osaan perhekeskuksista kehitetään palveluja kouluikäisille ja nuorille ja osana perhekeskusten palveluverkostoa ovat varhaiskasvatus, kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä seurakunnat ja järjestöt.  

Seurakuntien kohtaamispaikkojen visuaalinen ilme

Seurakuntien toteuttamiin Perhekeskus -yhteistyön avoimiin Kohtaamispaikkoihin on luotu palvelulupaus ja materiaalit. Tutustu arvoihin, palvelulupauksiin ja ilmeeseen täällä: 

Lisätietoa

Takaisin sivun alkuun