Aikuisrippikoulu

Aikuisrippikoulu on tulevaisuuden työkalu

Kirkon tilastojen mukaan aikuisrippikouluun osallistuu vuosittain noin tuhat yli 17-vuotiasta. Aikuisrippikoulun aikana vuosittain noin 450 henkilöä, joista noin puolet kastetaan ja puolet on kastettu jo aiemmin meidän kirkossamme tai jossakin muussa kristillisessä kirkkokunnassa.

Rippikoulun käymättömiä aikuisia on nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Millenniaaleissa ja heitä nuoremmassa Z-sukupolvessa on yhä useampia, jotka syystä tai toisesta eivät osallistuneet tai osallistu rippikouluun. Aikuisrippikoulun kehittämiseen on kirkossamme panostettu paljon vähemmän kuin nuorten rippikoulun kehittämiseen. Kuitenkin aikuinen oppija tarvitsee ja tarjoaa monia mahdollisuuksia mielekkääseen kohtaamiseen ja kristillisen uskon perusasioiden käsittelyyn. Kyse voi olla kummiudesta tai avioliitosta – mutta yhä enemmän on niitä, jotka etsivät elämälleen uutta suuntaa ja ovat kiinnostuneita kristillisestä elämäntulkinnasta.

Lue lisää Millenniaalien polusta.

Aikuinenkin on Suuri Ihme

Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma on yhteinen perusta myös aikuisrippikoululle ja aikuisten pienryhmärippikoululle.

 • Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta (pdf) määrittelee aikuisrippikoulun kestoksi on vähintään 20 tuntia.
 • Aikuisten elämäntilanteet ja oppimisen tarpeet ovat erilaisia ja siksi esimerkiksi maahanmuuttajien kohdalla oppimisen prosessi voi vaatia enemmän kuin 20 tunnin ajanjakson.
 • Keskusteluun oppijan elämäntilanteesta, toiveista ja tarpeista on tärkeää varata riittävästi aikaa.
 • Aikuisrippikouluun sisältyy papin ja aikuisen oppijan tapaamisia sekä osallistumista seurakunnan elämään ja toimintaan.
 • He yhdessä laativat henkilökohtaisen suunnitelman siitä, kuinka rippikoulun kokonaisuus toteutuu. Henkilökohtaisessa suunnitelmassa voidaan ottaa huomioon mm. aikuisen oppijan tausta, elämäntilanne, syy osallistua aikuisrippikouluun sekä henkilökohtaiset tavoitteet ja toiveet rippikoululle ja sen aikataululle.
 • Myös aikuisten pienryhmärippikoulu suunnitellaan vastaamaan osallistujien tarpeita ja elämäntilannetta.
 • Monet aikuisista oppijoista ovat harjaantuneet hyödyntämään sähköisiä oppimisalustoja ja työkaluja. Silloinkin, kun näitä työkaluja hyödynnetään, tulee rippikoulun sisältää osallistumista seurakunnan elämään sekä vähintään kaksi tapaamista, joista toinen voi olla kaste tai konfirmaatio. Jos rippikouluun tuleva aikuinen osallistuu seurakunnan katekumenaattiryhmän toimintaan, on mahdollista liittää se osaksi aikuisrippikoulua. Tästä on kuitenkin erikseen sovittava asianosaisten kesken ja myös tällöin rippikoulua varten tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Rippikoulun voi käydä myös intissä

Aikuisrippikoulun voi käydä myös varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aikana. Lisätietoja sotilasrippikouluista saa joukko-osaston sotilaspastorilta tai kenttärovastilta.

Sotilasrippikoulun rekisteriasioita hallinnoi seurakunta, jonka alueella rippikoulun intensiivijakso pidetään. Jos rippikoulun intensiivijakso ei ole minkään seurakunnan alueella tai kysymyksessä on vaellus- tai retkirippikoulu, rekisteriasioita hallinnoi seurakunta, jonka alueella järjestävä joukko-osasto sijaitsee.

Tietosuojasyistä henkilötietoja sisältävät lomakkeet on lähetettävä hallinnoivaan seurakuntaan salatulla sähköpostilla. 

Ennen rippikoulun alkamista

 • Joukko-osasto ilmoittaa rippikoulutiedot hallinnoivaan seurakuntaan Ilmoitus varusmieskoulun pitämisestä (pdf) ja Oppilasluettelo (pdf) -lomakkeilla.
 • Lomakkeet on toimitettava hallinnoivalle seurakunnalle viipymättä ilmoittautumisajan päätyttyä – kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen konfirmaatiopäivää.
 • Rippikouluryhmät nimetään yhdenmukaisella tavalla (esim. intensiivijakson paikka + vuosittain juokseva järjestysnumero). Hallinnoiva seurakunta tarkastaa rippikoululaisten kastetiedon ja seurakunnan jäsenyystiedon henkilötunnuksen perusteella. Jos rippikoululaisella ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään täydellinen nimi ja syntymäaika.
 • Jos rippikoululaista ei ole kastettu tai jos hän ei ole kirkon jäsen, hallinnoiva seurakunta ilmoittaa siitä joukko-osastolle. Joukko-osasto huolehtii, että rippikoululainen tulee kastetuksi ja liittyy seurakuntaan. Kasteilmoitus- ja Kirkkoon liittyminen -lomakkeet lähetetään hallinnoivaan seurakuntaan, joka rekisteröi ne tai toimittaa edelleen rippikoululaisen uuteen kotiseurakuntaan. Kirkon jäseneksi ottamisesta päättää kirkkojärjestyksen (1:2.2) mukaan kirkkoherra.

Rippikoulun aikana

 • Joukko-osasto ja hallinnoiva seurakunta ovat yhteydessä keskenään ryhmää ja sen rippikoululaisia koskevista muutoksista (esim. myöhässä ilmoittautuneen ottaminen ryhmään taikka rippikoulun keskeyttäminen)

Rippikoulun päätyttyä

 • joukko-osasto täydentää oppilasluetteloon
  • ketkä ovat käyneet rippikoulun
  • ketkä on konfirmoitu
  • huomautuksia-sarakkeeseen, ketkä on kastettu ja/tai ovat liittyneet seurakunnan jäseneksi
 • ottaa itselleen kopion lopullisesta oppilasluettelosta ja lähettää sen hallinnoivalle seurakunnalle, joka rekisteröi tiedot Kirjuriin ja arkistoi lopullisen luettelon.

Lomakkeet

asiantuntija

Mikko Wirtanen

+358403581869

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun