Perheet

Perhelähtöinen työ seurakunnassa

Kirkon perhelähtöisellä työotteella vahvistetaan monimuotoisten perheiden ja parisuhteiden hyvinvointia. Perhelähtöistä seurakuntaa rakennetaan yhdessä ja yhteistyössä. Seurakuntia rohkaistaan aktiiviseen Perhekeskus -yhteistyöhön hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Seurakunnissa toteutettava perhetoiminta on yksi ennaltaehkäisevän ja vahvistavan toiminnan muoto, ja se toteutuu yhteistyössä perheiden kanssa. Seurakunnasta saat tukea niin perheen arkeen, parisuhteen hyvinvointiin kuin myös vanhemmuuden tueksi.

Ajankohtainen Perhekeskus-yhteistyö 

Seurakuntia kutsutaan mukaan perhekeskusyhteistyöhön kaikkialla Suomessa. Hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyöllä tuemme perheitä, lapsia ja nuoria. Tutustu seurakuntien perhekeskustyöhön.

Monimuotoiset perheet 

Jokainen perhe on erilainen ja moninaisuuden rikkaus on kirkon rikkautta. Toivomme, että seurakunnassasi voit koko perheenä kokea osallisuutta, aktiivisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Kirkon kasvatustyö pohjautuu varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU2018) ja varhaispedagoginen ajattelu lähtevät siitä, että ennaltaehkäisevä perhetoiminta ja yhteistyö huoltajien kanssa ovat osa varhaiskasvatusta.

Seurakunnissa kehitetään laaja-alaista perhetoimintaa ja perhetyötä. Nämä tehtävät voivat liittyä monen työntekijän toimenkuvaan: pappien, lastenohjaajien, diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran tehtäväkuvaukseen. 

Seurakunnan jokaisen työntekijän työotteeseen kuuluu perheiden kohtaaminen ja tukeminen. 

Perhelähtöinen seurakunta

Kirkon perhelähtöinen työote on ennen kaikkea näkökulma ja aktiivinen ote työhön. Perhelähtöinen työote pitää sisällään näyn perheiden ja perhetaustan tärkeydestä. Kun kohtaamme yksilön, muistamme, että jokainen ihminen tulee jostakin perheestä ja kantaa mukanaan sekä omaa lapsuudenperhettään ja monet myös sitä perhettä, jossa ovat aikuisena eläneet tai elävät.

Perhelähtöiseen työnäkyyn kuuluu se, että seurakunnissa kohdataan ja arvostetaan monenlaisia perheitä. Ei ole olemassa yhtä ideaalia perhemuotoa. Seurakunnissa hyväksytään ja arvostetaan erilaisia perheitä.  Jos seurakunta kokoaa seiniensä sisälle vain tietynlaisia perheitä tai perhemuotoja, on syytä havahtua ja miettiä, miten tavoitetaan kaikenlaisia perheitä. Onko seurakunnan sisäänrakennettu normi tai ilmapiiri sellainen, että jotkut perheet eivät koe itseään tervetulleiksi tai toteutuuko perhetoiminta sellaisina aikoina ja sellaisissa paikoissa, että vain osalla seurakuntalaisista on mahdollisuus osallistua?

Perhelähtöiseen työotteeseen kuuluu se, että perheitä kohdataan siellä, missä perheet ovat (kotona, tapahtumissa, luonnossa, harrastusten ja kauppakeskusten yhteydessä) ja näin seurakunta tulee luonnollisena osana elämää tutuksi kaikille seurakunta-alueen perheille, ei vain kirkkoon kuuluville.

Perheet eivät ole työn kohde ja perhelähtöistä työtä tehdään sananmukaisesti yhdessä perheiden kanssa osallistaen perheitä heidän elämäntilanne huomioon ottaen. Joskus perheillä on intoa ja voimavaroja olla tuottamassa sisältöä tilaisuuksiin, toisinaan on yhtä tärkeää osata olla vain tai osata pyytää ja vastaanottaa apua. Tämä on mahdollista seurakunnan perheyhteydessä, jossa emme katso ihmisiä esimerkiksi diagnoosien läpi vaan muistamme jokaisen ihmisen ihmisarvon luotuisuuden perusteella.  Jokainen ihminen ja perhe on Jumalan silmissä yhtä arvokas.

Hengellisyys on sisäänkirjoitettu työotteessa ja vahva voimavara ja pohja kaikessa kohtaamisessa. Hengellisyyttä ja Raamatun kertomuksia pidetään rohkeasti esillä.  Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolo tapahtuu aina siellä, missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä. Seurakuntalaisen tai seurakunnan työntekijän hyväksyvä katse voi kertoa Jumalasta enemmän kuin tuhat sanaa.

Tutustu perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivoihin (pdf).

Takaisin sivun alkuun