Piispainkokous

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa ja opetusta

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee kirkon ykseyteen, ekumeniaan, lähetystyöhön ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä asioita.

Puheenjohtajana piispainkokouksen istunnoissa toimii arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnä oleva piispa. Istunnon sihteerinä toimii piispainkokouksen pääsihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä Kirkon ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä viranhaltija.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajalla sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat Domus-julkaisussa.

Arkkipiispa Tapio Luoma, piispa Kaisamari Hintikka ja Kirkon Ulkomaanapu vetoavat Gazan tulitauon puolesta (17.11.2023)

Ärkebiskop Tapio Luoma, biskop Kaisamari Hintikka och Kyrkans Utlandshjälp vädjar för vapenvila i Gaza (17.11.2023)

Seuraavat piispainkokouksen istunnot

Vuonna 2024

 • 12.3.2024 ylimääräinen kokous
 • 10.4.2024 Helsingissä
 • 28.5.2024 Helsingissä
 • 3.–4.9.2024 Porvoon hiippakunnassa
 • 30.10.2024 Helsingissä
 • 5.12.2024 Helsingissä

Vuonna 2025

 • 28.–29.1.2025 Järvenpäässä
 • 1.4.2025 Helsingissä
 • 3.6.2025 Helsingissä
 • 2.–3.9.2025 Kuopion hiippakunnassa
 • 22.10.2025 Helsingissä
 • 4.12.2025 Helsingissä

Vuonna 2026

 • 27.–28.1.2026 Helsingissä
 • 13.4.2026 Helsingissä
 • 2.6.2026 Helsingissä
 • 1.–2.9.2026 Lapuan hiippakunnassa
 • 21.10.2026 Helsingissä
 • 8.12.2026 Helsingissä
Takaisin sivun alkuun