Piispainkokous

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa ja opetusta

Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee kirkon ykseyteen, ekumeniaan, lähetystyöhön ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä asioita.

Puheenjohtajana piispainkokouksen istunnoissa toimii arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnä oleva piispa. Istunnon sihteerinä toimii piispainkokouksen pääsihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä Kirkon ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä viranhaltija.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajalla sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat Domus-julkaisussa.

Ajankohtaista

Piispainkokous lähettää kirkolliskokoukselle esityksen kahdesta rinnakkaisesta avioliittomallista (10.4.2024)

Biskopsmötet sände förslaget om två parallella äktenskapssyner i kyrkan till kyrkomötet (10.4.2024)

Bishop’s Conference of the Evangelical Lutheran Church of Finland proposes a model of two parallel concepts of marriage (10.4.2024)

Seuraavat piispainkokouksen istunnot

Vuonna 2024

 • 3.–4.9.2024 Ahvenanmaalla, Porvoon hiippakunta
 • 30.10.2024 Helsingissä
 • 5.12.2024 Helsingissä

Vuonna 2025

 • 28.–29.1.2025 Järvenpäässä
 • 1.4.2025 Helsingissä
 • 3.6.2025 Helsingissä
 • 2.–3.9.2025 Kuopion hiippakunnassa
 • 22.10.2025 Helsingissä
 • 4.12.2025 Helsingissä

Vuonna 2026

 • 27.–28.1.2026 Helsingissä
 • 13.4.2026 Helsingissä
 • 2.6.2026 Helsingissä
 • 1.–2.9.2026 Lapuan hiippakunnassa
 • 21.10.2026 Helsingissä
 • 8.12.2026 Helsingissä
Takaisin sivun alkuun