Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys

Viestintäselvitys korostaa yhteisen tekemisen tärkeyttä

Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys valmistui syksyllä 2023. Selvityksen tavoitteena oli muun muassa lisätä kirkon viestinnän vaikuttavuutta, tavoitteellisuutta ja kustannustehokkuutta. Kirkkohallituksen täysistunto merkitsi selvityksen loppuraportin tiedoksi 17.10.2023 kokouksessaan.

Raportin mukaan hankekauden havainnot vahvistivat, että viestinnän kehittämiselle on selkeä tarve ja tilaus seurakunnissa ja keskushallinnossa. Ymmärrys viestinnän merkityksestä kirkon toimintaedellytysten turvaamisessa on vahvistunut viimeisimpien vuosien aikana. Myös yhteistyön merkitys on sisäistetty, ja yhteistyön nähtiin kehittyvän selkeästi myös hankkeen aikana. Yhteistyö on kuitenkin vielä projektipainotteista, mikä voi johtaa systemaattisuuden puutteeseen ja vaikeuteen arvioida viestinnän vaikutuksia.

Kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen edetessä käynnistettiin jo yhteistä tekemistä edistäviä hankkeita, näistä esimerkkinä Kohti yhteistä ilmettä.

Lue koko raportti: Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys.

Viestintä on kirkon ydintoimintaa

Tutustu Kirkon viestintäohjelmaan!

Kirkon viestintäohjelma vuoteen 2026

Takaisin sivun alkuun