Työnantajan vastuu

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä työpaikalla on tasa-arvolainsäädännön perusteella kiellettyä. Jokaisen velvollisuutena on välttää käyttäytymistä, joka voidaan kokea epäasialliseksi tai häirinnäksi. Seurakunnalla on työn antajana työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) ja tasa-arvolakiin (609/1986) perustuva velvollisuus puuttua epäasialliseen käytökseen. Minkäänlaista häirintää, ahdistelua tai syrjivää käyttäytymistä ei tule hyväksyä. (Rikoslaki 47 luku)

Jokaisella on oikeus toimia ja työskennellä ilman pelkoa häirinnästä. Tasa-arvolaissa asetetaan työnantajalle velvoite myös ennaltaehkäistä häirintää. Ennaltaehkäisy velvoittaa työnantajaa pyrkimään sellaiseen tilanteeseen, jossa häirintää ei esiinny.

Seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi on laadittu hyviä ohjeistuksia:

Seksuaalisen häirinnän torjuminen – evl.fi

Ttk.fi – Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä

Takaisin sivun alkuun