Kirkkohallituksen strategia

Kirkkohallituksen strategia kuvattuna puumuodossa. Vastaavat tiedot löytyvät tekstimuodossa kuvan alta.

Ovet auki – kokeiluille ja kehittämiselle

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi syyskuussa 2020 Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategian vuoteen 2026. Kirkkohallituksen strategia on rakennettu kokonaiskirkon strategian pohjalle. Se painottaa kokeilujen ja kehittämisen tarpeellisuutta ja konkretisoi Ovet auki -strategian tavoitteita Kirkkohallituksen näkökulmasta. Toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat arvot – usko, toivo ja rakkaus – sekä toimintaympäristön kuvaus nousevat suoraan kirkon strategiasta.

 Kirkkohallitus tekee työtä yhdessä hiippakuntien, seurakuntien ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi laajaan yhteistyöverkostoon kuuluvat järjestöt, muut Suomessa toimivat kristilliset kirkot ja uskonnolliset yhteisöt sekä kansainväliset toimijat. Yhdessä heidän kanssaan teemme työtä ihmisläheisemmän kirkon ja yhteiskunnan puolesta.

Kirkkohallituksen strategia

Kirkkohallituksen strategian johdanto

Kirkkohallituksen strategian johdanto (pdf)

Kirkkohallituksen missio

Edistämme uskon, toivon ja rakkauden toteutumista kirkossa ja muualla yhteiskunnassa hoitamalla ja kehittämällä kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa.

Kirkkohallituksen visio 2026

Kirkkohallitus on rohkea uudistaja ja edelläkävijä kirkon parhaaksi. 

Painopistealueet

Ovet auki ulospäin

 • Vahvistamme kirkon roolia merkityksellisenä ja luotettavana toimijana osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kehittämällä vaikuttamistoimintaamme.
 • Selkeytämme vastuunjakoa ja kehitämme yhteistyötä Kirkkohallituksen, tuomiokapitulien, seurakuntien ja järjestöjen kesken.
 • Toteutamme ja koordinoimme ajankohtaista, avointa ja dialogista viestintää.
 • Arvioimme ja kehitämme toimintaamme systemaattisesti toimintaympäristöstä kerätyn tiedon avulla.

Ovet auki kaikille

 • Edistämme katsomus- ja uskontodialogia, kristillistä todistusta, lähetystä, ekumeniaa ja positiivista uskonnonvapautta kirkossa ja yhteiskunnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
 • Teemme kontekstuaalista teologiaa, jossa otetaan huomioon ekologiset muutokset, sosiaalinen eriarvoisuus ja kulttuurien moninaisuus.
 • Edistämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kirkossa.

Ovet auki uusille mahdollisuuksille

 • Pidämme Kirkon keskusrahaston talouden tasapainossa ja turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytykset.
 • Luomme toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä kokeiluille.
 • Kehitämme henkilöstön digivalmiuksia ja edistämme digitalisaatiota.
 • Ylläpidämme ja kehitämme sähköisiä palveluitamme ja tietojärjestelmiämme käyttäjälähtöisesti.

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

 • Tuemme seurakuntien työtä tutkitun tiedon ja saamamme palautteen pohjalta.
 • Tuemme seurakuntia löytämään monimuotoisia tapoja toimia ja viestiä, jotta ihmiset voivat olla kristittyjä itselleen merkityksellisillä tavoilla.
 • Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkityksellisyyttä ja lisäämme osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuuksia.

Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

 • Hoidamme kumppanuuksia tavoitteellisesti yhteistä etua etsien.
 • Kehitämme järjestöyhteistyötä sopimuspohjaisesti ja kokeilemme uusia yhteistyön muotoja.
 • Työskentelemme ilmiölähtöisesti sekä Kirkkohallituksessa että yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista koulutuksen, joustavien työjärjestelyiden ja laadukkaan työterveyshuollon ja hyvän johtamisen avulla.

Ovet auki tulevaisuuteen

 • Tuemme seurakuntien ekologisesti, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa ja luomme siihen välineitä.
 • Noudatamme omassa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.
 • Olemme osa maailmanlaajuista kirkkoa ja opimme erityisesti globaalin etelän kristityiltä.
 • Korostamme työssämme toivon näkökulmaa sekä luottamusta tulevaisuuteen.
Takaisin sivun alkuun