Kehitysvammaisuus

Kirkon kehitysvammaistyön perusta on kristillinen ihmiskäsitys. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja jokainen yksilö on ainutkertainen. Ihmisen arvo ei perustu hänen tekoihinsa tai saavutuksiin, asemaan tai ominaisuuksiin, vaan hän on arvokas koska on olemassa.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Kirkon kehitysvammaistyön tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kehitysvammaisille ihmisille kristillinen kasvatus ja elävä seurakuntayhteys. Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä kokoaa runsaasti väkeä vuosittain.

Kirkon kehitysvammaistyötä varten on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä, lisäksi seurakunnissa työ on nimetty jonkin diakoniatyöntekijän työalaan. Kehitysvammaistyötä tehdään seurakunnissa vahvassa yhteistyössä kehitysvammaishuoltoa antavien toimijoiden kanssa. Papit toimivat kuntayhtymien tai erikoissairaanhoidon alaisissa palvelukeskuksissa, työpaikoilla ja ryhmäkodeissa. Diakoniatyöntekijät toimivat seurakuntayhtymissä tai seurakunnissa.

Kirkon kehitysvammaistyöntekijät järjestävät erityistoimintaa, kuten ryhmiä ja leirejä niin kehitysvammaisille kuin heidän lähi-ihmisille. Kirkossa on vuosia kehitetty erityisrippikouluja niin lievästi kehitysvammaisille kuin myös vaikeasti kehitysvammaisille. Toiminnasta saa tietoa alueellisilta työntekijöiltä.

Kirkon kehitysvammaistyössä tehdään yhteistyötä eri viranomaisten, mutta erityisesti alan järjestöjen, kuten Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton kanssa kehitysvammaisten omaehtoiseen selviämisen ja elinolosuhteiden parantamiseksi.

Kehitysvammaisten kirkkopyhä

Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä kokoaa vuosittain noin 700–1300 kehitysvammaista ihmistä ja heidän omaistaan eri puolelta Suomea.

Kirkkopyhiä on vietetty yli 40 vuoden ajan vuosittain eri puolilla maata. Toiminnan on aloittanut Kehitysvammaisten Tukiliitto yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Kirkkopyhän järjestelyvastuu siirtyi 1990-luvun alkupuolella Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Kirkkohallitus toimii kirkkopyhien valtakunnallisena koordinaattorina ja järjestäjänä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kirkon saavutettavuusohjelman mukaan saavutettavuus nousee kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Yhdessä, erilaisina olemme Jumalan kuva. Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin. Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko.

Takaisin sivun alkuun