Henkisesti ja sosiaalisesti turvallinen seurakunta

Seurakunta on hengellinen yhteisö, jonka olemus on syvimmiltään muuta kuin toimintaa. Yhteisö on monimuotoinen vuorovaikutusprosessi, jonka turvallisuus muodostuu siitä, miten vuorovaikutukseen asetutaan. Kun pohditaan seurakunnan turvallisuutta, on pohdittava esimerkiksi, miten luomme ilmapiiriä, miten kohtaamme ihmisen ja miten huolehdimme siitä, että seurakunta ei ole alusta minkään tasoiselle kiusaamiselle, syrjinnälle tai seksuaaliselle häirinnälle.

Kaikki seurakunnan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja pakottomuuteen. Joillekin osallistujille saattaa ryhmän mukana muodostua sosiaalinen pakko osallistua ohjelmaan, johon hänellä ei ole fyysisiä tai psyykkisiä edellytyksiä. Osallistujille tulee ennen ohjelman alkua ilmaista, että osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen seurakuntaan liittyen löydät lisätietoa seuraavista aihealueista:

Takaisin sivun alkuun