Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle

Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle 20 op (ent. Kirjo II A & B) JOK/P on hiippakuntien järjestämä koulutus, joka on suunnattu uusille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhaltijoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle.

Koulutuksessa johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu intensiivijaksoilla sekä osallistujan omassa toimintaympäristössä. Se liittyy saumattomasti käytännön johtamistyöhön. 

Koulutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin sekä seurakunnan toiminnan tarkasteluun kokonaisuutena. Koulutus tukee samalla seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että osallistuja:

 • osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen kytkeytyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamiseen,
 • tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta,
 • kehittää organisaation uusiutumiskykyä
 • osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia,
 • osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta,
 • kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista,
 • osaa johtaa valmentaen,
 • osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista,
 • osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja,
 • osaa johtaa projekteja ja hankkeita,
 • ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä,
 • osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle,
 • tunnistaa itsensä johtamisen merkityksen johtamistyön perustana ja osaa johtaa itseään, sekä
 • kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.

Sisältö

 • Tulevaisuuden johtaminen
 • Hallinnollinen johtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Johtaminen viestintänä ja vuorovaikutuksena

Lisätietoja

Tarkempia tietoja koulutuksesta saa hiippakuntadekaaneilta.

Takaisin sivun alkuun