Kirkon hallitusohjelmatavoitteet 2023

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallitusohjelmatavoitteet 2023: Kriisinkestävä yhteiskunta – turvaa, toivoa ja luottamusta ihmisten arkeen

Kirkon hallitusohjelmatavoitteet 2023

8.5.2023 Kirkkoa kuultiin hallitusneuvotteluissa

Arkkipiispa Tapio Luoma ja kansliapäällikkö Pekka Huokuna olivat maanantaina 8.5. kuultavina hallitusneuvotteluissa Osaava Suomi -reformipöydässä. Kuulemiseen oli kutsuttu myös Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon edustajana kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov.

Kirkon hallitusohjelmatavoitteista käsin arkkipiispa Luoma nosti esiin uskonnon ja uskonnonvapauden merkityksen yhteiskunnassa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansliapäällikkö Huokuna korosti, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa olla yhdessä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa edistämässä kaikkien ihmisten hyvinvointia. Kirkkojen edustajien näkökulmia haluttiin kuulla erityisesti uskontokuntien välisestä dialogista, nuorten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä sekä koulujen uskonnonopetuksesta.

Kirkon viestinä oli, että nuorten hyvinvointia tulisi tukea laaja-alaisessa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Osana yhteistyötä tulisi määritellä uudelleen viitekehys kuntien, uskontokuntien ja koulujen yhteistyöstä. Keskusteluun nostettiin myös perhekeskusverkosto, jonka kokonaisuuksissa on resurssitehokasta huomioida myös järjestöjen, seurakuntien ja kuntien tarjoamat palvelut. Kuulemisen muita teemoja olivat muun muassa kehitysyhteistyön merkitys ja kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen toimintavapaus ja -mahdollisuudet.

Seitsemän hallitusohjelmatavoitetta

Koronapandemia, sota Ukrainassa, ilmastokriisi ja luontokato sekä talouden tilan heikkeneminen ovat tuoneet meidät yhteiskuntana perimmäisten inhimillisten ja yhteiskunnallisten kysymysten äärelle. Usko hyvään huomiseen on koetuksella, kun terveytemme, turvallisuutemme ja taloutemme perusteet ovat uhattuina. Arvomme ja valintamme joutuvat haastetuiksi.

Seuraavan vaalikauden tärkein tehtävä on vahvistaa ihmisten luottamusta ja tulevaisuususkoa. Suuntana pitää olla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, jossa pidämme huolta jokaisesta apua tarvitsevasta ja kannamme vastuuta yhteisestä luomakunnasta.

Kirkko luo toiminnallaan turvaa, toivoa ja luottamusta suomalaisten arkeen. Tämä korostuu erityisesti yhteiskunnan kriisitilanteissa. Henkisen kriisinkestävyyden vahvistaminen on seurakuntien perustyötä. Sen merkitys on huomioitu myös yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.

  1. Eriarvoisuuden vähentäminen vahvistaa yhteiskuntarauhaa
  2. Nuorten hyvinvointiin panostaminen luo tulevaisuususkoa
  3. Tasapainoinen aluekehitys rakentaa luottamusta
  4. Uskonnonvapaus tuo turvaa ja toivoa ihmisten elämään 
  5. Uskontolukutaito vahvistaa keskinäistä ymmärrystä
  6. Oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden edistäminen rakentaa turvallisempaa maailmaa
  7. Ilmastokestävän elämäntavan edistäminen on hyvinvoinnin perusta

Tutustu tavoitteisiin tarkemmin

Piispojen puheenvuoroja kirkon hallitusohjelmatavoitteista:

Arkkipiispa Tapio Luoma
Tavoite 1: piispa Matti Salomäki
Tavoite 3: piispa Jari Jolkkonen
Tavoite 4: piispa Seppo Häkkinen
Tavoite 5: piispa Kaisamari Hintikka ja piispa Jukka Keskitalo
Tavoite 6: piispa Matti Repo

Puoluejohtajia Kirkon arvokeskustelussa 28.2.2023

Takaisin sivun alkuun