Ylempi pastoraalitutkinto

Ylempi pastoraalitutkinto syventää teologista osaamista

Ylempi pastoraalitutkinto (80 op) on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon syventäminen ja vaativat johtamistehtävät kirkossa.

Ylempi pastoraalitutkinto on sijoitettu valtioneuvoston päätöksellä 14.2.2020 alkaen Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (FiNQF) tasolle 7. Katso lisää viitekehyksestä tästä.

Ylempi pastoraalitutkinto antaa valmiuksia, joita tarvitaan erityisesti tuomiorovastin, pappisasessorin ja hiippakuntadekaanin tehtävissä. Koulutuksesta on hyötyä myös muissa kirkon vaativissa hallinto-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Oikeus tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää papille, jolla on kelpoisuus hakea kirkkoherran virkaa (KS Nro 172 § 2). Käytännössä tamä tarkoittaa sekä pastoraalitutkinnon (34 / 40 op) että seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (5 / 6 op) suorittamista.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen oppimisajattelu: Uusi työelämä ja vahvat juuret

Tutkinnon rakenne

Tutkinto perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.

Ylempi pastoraalitutkinto on moduulirakenteinen. Tutkinnon rakenne on

  • Kirkon johtamiskoulutus (20 op)
  • Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvät syventävät teologiset opinnot (40 op)
  • Kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op)

Ylemmän pastoraalitutkinnon osaamistavoitteet määräytyvät rakenteeseen kuuluvien koulutusten tai erillisten moduulien mukaan. Ylempään pastoraalitutkintoon hyväksyttävät opinnot ratkaisee tuomiokapituli hyväksyessään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja suoritetun tutkinnon.

Liitteet

Takaisin sivun alkuun