Henkinen ensiapu

Henkinen ensiapu on jokaisen taito

Jokainen ihminen voi antaa kriisissä olevalle henkistä ensiapua. Ukrainasta ja muilta sota-alueilta saapuu Suomeen ihmisiä, jotka ovat kokeneet valtavia menetyksiä kotimaassa ja pakomatkalla Suomeen. Vaikka et olisikaan saanut kriisin kohtaamiseen koulutusta, voit silti kohdata trauman tai kriisin kokeneen ihmisen myötätuntoisesti. Kun omat taidot loppuvat, ohjaa ihminen ammattiavun piiriin. Tässä ohjeita avuksi alkuun.

Upotukset sisältävät yleensä henkilöiviä evästeitä. Nähdäksesi sisällön, hyväksy evästeet. Henkinen ensiapu

Henkinen ensiapu  (Lähde SPR_n henkisen avun ohjeistus, josta löytyy lisätietoja):

KATSO (lähinnä tapahtumapaikalla)
• mitä on tapahtunut ja mitä parhaillaan tapahtuu
• kuka tarvitsee apua
• onko tilanteessa turvallisuusriskejä
• onko autettavalla fyysisiä vammoja
• mitkä ovat autettavan välittömät perustarpeet ja käytännön tarpeet
• miten autettava reagoi tunnetasolla

KUUNTELE
• lähesty kriisissä olevaa ihmistä
• esittele itsesi
• huomioi toiset ja kuuntelee heitä aktiivisesti
• hyväksy toisten tunteet
• rauhoittele hätääntynyttä
• esitä kysymyksiä autettavan tarpeisiin ja huoliin liittyen
• auta hädässä olevaa löytämään ratkaisuja hänen välittömiin tarpeisiinsa ja ongelmiinsa

YHDISTÄ
• auta kriisin kokenutta hankkimaan tietoa
• auta häntä turvautumaan läheisiinsä, mikäli mahdollista ja muuhun sosiaaliseen tukeen
• auta häntä selvittämään käytännön asioita
• auta häntä pääsemään palveluiden ja muun avun piiriin

Lisää henkisestä ensiavusta löydät sivun oikean reunan linkeistä.
 SPR:n henkisen ensiavun esite ukrainaksi.

Lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa kriisien keskellä.
Lyhyt ohje henkiseen ensiapuun lapsia ja nuoria kohdattaessa (Diakonissalaitoksen kriisi- ja traumatologian keskuksen ohjeiden mukaan):

  • Rauhoitu, rauhoita
  • Kysy mitä tapahtui, milloin, missä
  • Kuuntele
  • Palauta keskustelu tähän hetkeen
  • Kiitä luottamuksesta

Takaisin sivun alkuun