Jäsenhaastattelut: kysy, kuuntele, havainnoi

Tarvitset

 • Polkua esittelevät diat tai printatut kuvat
 • Omat muistiinpanovälineet tai laitteen, jolle kirjaat ylös huomiosi
 • Kiitokseksi annettava muistaminen


Ohjeistus haastattelijoille

Oma valmistautuminen:

 • Sovi haastatteluaika rauhalliseen paikkaan. Mikäli ette tapaa haastateltavan kanssa fyysisesti, varmista, että pystyt näyttämään diat haastateltavalle (esim. teams:n jakotoiminto tai puhelimen pikaviestipalvelu)
 • Varaa myös itsellesi esille diat ja muistiinpanovälineet
 • Voit myös pyytää mukaan toisen ihmisen tekemään muistiinpanoja haastattelusta.


Haastattelun aluksi:

 • Kerro kuka olet ja mikä on tehtäväsi seurakunnassa. Luo luottamuksellista ilmapiiriä, katso silmiin, hymyile: aivan niin kuin muissakin hyvissä kohtaamisissa.
 • Kerro, että tässä halutaan palautetta toimintamallista, jota kutsutaan nimellä Polku. On tärkeää, että palaute on aitoa ja rehellistä. Rohkaise haastateltavia sanomaan suoraan, mikäli joku idea on ei kuulosta hyvältä tai jokin siinä mietityttää. Vastaavasti on tärkeä sanoa, kun jokin ilahduttaa ja jostakin pitää. Pienetkin asiat ovat merkityksellisiä: sanat, kuvat, visuaalinen ilme, värit, mielikuvat jne.
 • Kerro, että haluat muistaa, mitä vastaaja sanoo, ja siksi kirjoitat muistiinpanoja haastattelun aikana.

Esittele Polku lyhyesti:

 • Näytä ensimmäinen kuvadia. Kerro Polusta jotain tähän tapaan: Polku on kirkon uusi toimintamalli ja kehittämissuunnitelma, jonka tarkoitus on auttaa seurakuntia rakentamaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa seurakuntaa niin, että jokainen voisi vauvasta aikuisuuteen saakka kokea kuuluvansa seurakuntaan ja kokea, että seurakunta on häntäkin varten.
 • Kerro sitten, että kysyt nyt muutamia avoimia kysymyksiä ja esittelet kolme ideaa, joista haluat kuulla haastateltavan mielipiteen.

Taustakysymykset, joiden tarkoitus on lämmittää keskustelua ja johdatella aiheeseen:

 • Kuka olet? Minkä ikäinen olet? Keiden kanssa asut?
 • Mitä tulee ensimmäisenä mieleen seurakunnasta?
 • Millainen suhde on omaan seurakuntaan?
 • Mitä seurakunta itselle merkitsee? Miksi?
 • Miten seurakunta on ollut yhteydessä sinuun / perheeseesi?
 • Onko saanut postia? Millaista?
 • Seuraako seurakunnan sosiaalisen median kanavia tai kuuluuko sosiaalisen median ryhmiin? Jos, mitä tai mihin?
 • Miten itse / perhe on yhteydessä seurakuntaan?
 • Miten itse /perhe osallistuu toimintaan?
 • Tähän voi antaa esimerkkejä toiminnoista, joita on olemassa
 • Mikä /mitkä asiat ovat vaikuttaneet omaan / perheen osallistumiseen seurakunnan toimintaan?


Ensimmäinen avoin kysymys

 • Mikä vahvistaisi/vahvistaa omaa yhteyttäsi seurakuntaan?

Ohje: Kuuntele huolellisesti ja tarkenna vastauksia liittymällä haastateltavan puheeseen kysymällä lisää. Syvennä vastausta kysymällä useamman kerran sopivassa kohdissa: Miksi? Muista kirjata vastaukset vähintään ranskalaisin viivoin.

Ensimmäinen idea: Entä jos seurakunta olisi yhteydessä lapseen, nuoreen ja perheeseen säännöllisesti muutaman kerran vuodessa?

 • Miltä tämä idea kuulostaa?
 • Mitkä ovat sen hyvä puolet? Entä huonot?
 • Mitä yhteydenpito voisi pitää sisällään?
 • Mitä kautta se voisi tapahtua? Mikä olisi haastateltavalle mieluisin tapa olla saada viestiä?
 • Syvennä vastausta kysymällä useamman kerran sopivassa kohdissa: Miksi?

Toinen idea: Entä jos seurakunta hahmottaisi toimintaansa kolmen vuoden mittaisina ikäkausina ja tarjoaisi niihin kaikkiin tukea ja toimintaa?

Ohje: Näytä haastateltavalle ikäkausien koontidia ja yksittäiset ikäkausikuvat

 • Miltä tämä kuulostaisi?
 • Mitä ajattelet ikäkausien jaosta?
 • Mihin ikäkauteen haastateltava / perheen jäsenet kuulut nyt?


Ohje: Katsokaa haastateltavan oman ikävaiheen tai hänen lapsensa/lastensa ikävaiheen teeman dia uudelleen.

 • Millaisia ajatuksia on tuosta ikävaiheesta ja sen teemasta?
 • Mitä ajatuksia ehdotetusta teemasta nousee?
 • Onko teema ja sen kiteytys mielestäsi onnistunut? Onnistuuko se kuvaamaan ikävaiheen vahvuutta/kehityshaastetta?
 • Miten se kuvaa mielestäsi sitä, mitä voimavaroja kristinusko voi tuoda ikävaiheen kasvuun?
 • Mitä ajatuksia nousee muista ehdotetuista teemoista?
 • Mitkä tuntuvat hyviltä. Miksi? Entä ei niin hyviltä? Miksi?


Kolmas idea: Entä, jos seurakunta kutsuisi tapaamisiin kolmen vuoden välein ja tarjoaisi ikävaiheeseen ja sen teemaan liittyviä kristinuskon eväitä elämää varten?

Ohje: Näytä kuva lähteestä

 • Miltä tämä ajatus kuulostaa? Mitä hyvää ajatuksessa on? Miten kehittäisit sitä?
 • Mitä oman /lapsesi ikävaiheesi kutsu tällaisen lähteen äärelle seurakunnan yhteyteen voisi pitää sisällään?


Ohje: rohkaise ja auta ideoimaan asioita, jotka nousevat haastateltavan omasta elämäntilanteesta ja omista tarpeista riippumatta siitä, millaista toimintaa srk:lla nyt on.

Innostuisitko tällaisesta? Miksi? /Miksi et?

Avoin kysymys

Kiitä ja kerro että mielipiteet ovat todella arvokkaita! Muista antaa lahja kiitokseksi.

Takaisin sivun alkuun