Yhteistyö peruskouluissa ja lukioissa

Mitä kouluyhteistyö on?

Kirkko tarjoaa kouluille opetussuunnitelman mukaisia oppimisympäristöjä ja monialaista asiantuntijuutta. Tukea annetaan oppilaiden kokonaisvaltaiseen kasvuun ja koko yhteisön hyvinvointiin. Onnistuneen yhteistyön taustalla on tutustuminen ja yhteinen suunnittelu. Yhä useammin yhteistyö perustuu kunnan ja seurakunnan väliseen sopimukseen.

Koululaisia juoksemassa reppu selässä kouluun.

Neljän korin malli

Korimallin avulla on helppo suunnitella käytännön kouluyhteistyötä niin, että se palvelee kouluyhteisön tarpeita ja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

Kori 1 sisältää yleissivistävän opetuksen.

Kori 2 sisältää perinteiset juhlat.

Kori 3 sisältää uskonnolliset tilaisuudet.

Kori 4 sisältää kasvun ja hyvinvoinnin.

Yhteistyösopimus

Kunta ja seurakunta voivat solmia yhteistyösopimuksen. Parhaimmillaan se kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen. Sopimus on kolmiosainen:

  • A Yleissopimus
  • B Toimintasuunnitelma
  • C Vuosikello

Koulu ja kirkko

Sivusto tarjoaa malleja ja materiaaleja käytännön yhteistyöhön.

Koulu ja kirkko
Takaisin sivun alkuun