Oppilaitosyhteistyön tehtävä ja visio

Tehtävä

Kirkon oppilaitosyhteistyön tehtävänä on tukea oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta ja laaja-alaista sivistystä. Kirkon oppilaitosyhteistyö edistää oppilaitosyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen rakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa. Kirkon oppilaitosyhteistyö myös ylläpitää ja edistää opiskelu- ja henkilökohtaisten elämäntaitojen kehittymistä sekä tukee yhteisöllisyyden toteutumista oppilaitosympäristössä.

Kirkkohallituksen oppilaitosyhteistyön tehtävänä on edistää seurakuntien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, tukea oppilaitostyöntekijöitä ammattitaitonsa kehittämisessä sekä osallistua koulutuksen kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Kuvassa kaksi ihmistä nauravat ja pitävät toisiaan kädestä kiinni.
“Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.” Joh 15:16–17.

Oppilaitosyhteistyön visio 2024

Kirkon oppilaitosyhteistyö on vakavasti otettava, osaava ja tunnistettava toimija oppilaitosten hyvinvointiverkostoissa. Työmme perustuu levolliseen läsnäoloon, yhteisölähtöisyyteen ja avoimeen dialogiin. Toimintamme pohjautuu kristilliseen käsitykseen ihmisarvosta ja yhdenvertaisuudesta. Työnäkymme on, että kirkko on merkityksellinen toimija ihmisten arjessa.

Vastaamme henkiseen etsintään ja merkitysten löytämisen tarpeeseen luomalla oppilaitosympäristöön turvallisia tiloja elämänkatsomukselliseen pohdintaan ja arvokeskusteluun. Yhteisöjen tukeminen ja psyykkisen ja sosiaalisen yksinäisyyden lieventäminen on keskeinen roolimme oppilaitoksissa. Edistämme katsomusten välistä dialogia ja kulttuurien välistä ymmärrystä torjuen samalla polarisaatiota ja eriytymiskehitystä.

Kirkon ja oppilaitosten välinen yhteistyö synnyttää toimintamalleja, jotka todetaan käyttökelpoisiksi myös muualla kirkossa. Jaamme osaamistamme muille ja kehitämme jatkuvasti omaa työtämme vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.

Takaisin sivun alkuun