Fyysinen koskemattomuus ja väkivallan uhkaan reagointi

Jokaisella on oikeus fyysiseen turvallisuuteen ja siksi on varauduttava myös tilanteeseen, jossa on väkivallan uhkaa. Tilanteessa, jossa henkilö uhkaa väkivallalla, on osattava toimia määrätietoisesti ja rauhallisesti.

Väkivaltaisen henkilön kohtaaminen

Kun joudut uhkaavaan tilanteeseen

 • Kiinnitä lähistöllä olevien ihmisten huomio tilanteeseen jollakin tavalla.
 • Hälytä apua heti, kun se on mahdollista. Hälytä apu mieluiten ennakoivasti. Soita tarvittaessa hätäkeskukseen 112.
 • Rauhoita itsesi hengittämällä rauhallisesti ja syvään. Puhu uhkaajalle rauhallisen selkeästi. Käytä lyhyitä lauseita. Yritä saada uhkaaja istumaan alas ja keskustelemaan asiasta.
 • Älä yritä taltuttaa uhkaajaa yksin. Hälytä muut työntekijät paikalle. Yksi työntekijöistä huolehtii puhumisesta ja muut turvaavat tilannetta ja seuraavat sivummalla.
 • Peräänny ja pakene heti, kun se on mahdollista. Yritä pitää pöytä tai jokin muu este itsesi ja uhkaajan välissä. Jos uhkaaja lähestyy sinua, yritä hidastaa uhkaajan etenemistä siirtämällä huonekaluja tai muita esteitä hänen eteensä.

Kertaluontoinen tokaisu, pikaistuksissa tehty uhkaus

 • Ilmoita uhkaajalle, että uhkailu ei ole sallittua ja pyydä käyttäytymään asiallisesti
 • Kirjaa asiakkaan tai hänen omaisensa/vieraansa tekemän uhkauksen sisältö asiakirjoihin
 • Raportoi uhkailusta esihenkilölle ja tarvittaessa muille työntekijöille
 • Täytä tapahtumaraportti ja anna se esihenkilölle.

Selvä väkivallalla uhkaaminen, joka kohdistuu henkilöön suoraan tai toiseen henkilöön nimeltä mainiten

 • Ilmoita uhkaajalle, että uhkailu ei ole sallittua ja pyydä käyttäytymään asiallisesti
 • Poistu paikalta, jos olet yksin. Kutsu paikalle muuta henkilökuntaa.
 • Kirjaa asiakkaan tai hänen omaisensa/vieraansa tekemän uhkauksen sisältö asiakirjoihin
 • Jos uhkaus kohdistuu toiseen henkilöön, ilmoita hänelle uhkauksesta. Voit ilmoittaa uhkauksen kohteelle uhkaajan henkilötiedot, jos ne ovat sinulla tiedossa. Uhkauksen kohteena oleva tekee itse tutkintapyynnön poliisille.
 • Raportoi uhkailusta aina esihenkilölle.
 • Kerro tilanteesta tarvittaessa muille työntekijöille
 • Tee tutkintapyyntö poliisille. Voit salassapitovelvollisuuttasi rikkomatta kertoa uhkailijan henkilötiedot. (Laiton uhkaus: RL 25:7)
 • Täytä ilmoituslomake ja palauta se esihenkilölle. Esihenkilö huolehtii, että ilmoitus lomake toimitetaan työsuojelupäällikölle ja työterveyteen. Kaikki hyvästä turvallisuustasosta poikkeavat tapahtumat ilmoitetaan tapahtumaraportilla esihenkilölle.
Takaisin sivun alkuun