Julkaisut ja asiakirjat

Julkaisut

Ekumeenisia asiakirjoja

Kirkko: Yhteistä näkyä kohti (The Church: Towards a Common Vision) on Kirkkojen Maailmanneuvoston Faith and Order -komission merkittävin ekumeeninen dokumentti sitten BEM-dokumentin (1982). Se haastaa pohtimaan, mitä askelia voidaan ottaa eteenpäin jo saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta sekä paikantaa keskeisiä vielä avoinna olevia kysymyksiä, joihin jatkotyöskentelyssä tulisi pureutua.

Lausunto Kirkko-dokumentista 2015 (FIN)

Official Statement ELCF The Church 2015 (ENG)

Kirkko: Yhteistä näkyä kohti
Kyrkan: På väg mot en gemensam vision
The Church: Towards a Common Vision

Virikkeitä keskusteluun Kirkko-dokumentista

Teologisten asiain toimikunnan lausunto: Kirkko: Yhteistä näkyä kohti

Luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission raportti “Vastakkainasettelusta yhteyteen. Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset viettävät yhdessä reformaation muistoa 2017” luo perustaa ekumeeniselle muistamiselle yhdessä – vastakkaisella tavalla kuin aiempien satavuotisjuhlien aikaan.

Vastakkainasettelusta yhteyteen

Viisi ekumeenista toimintaohjetta

Asiakirja Luterilaisen kirkkoyhteisön itseymmärryksestä (The Self-Understanding of the Lutheran Communion) julkaistiin osana Luterilaisen maailmanliiton sisäisen yhteyden vahvistamista ja ulospäin suuntautuvan toiminnan kehittämistä v. 2015. Piispainkokous on antanut asiakirjasta lausunnon: The Response of ELCF to the LWF study document The Self-Understanding of the Lutheran Communion

Kristuksesta osalliset, Delaktiga i Kristus, on kotimaisten luterilais-metodististen oppikeskusteluiden (2000-2007) loppuraportti. Se muodostaa taustan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan sopimukselle alttarin ja saarnatuolin yhteydestä, jonka Suomen metodistit hyväksyivät vuosikonferenssissaan kesällä 2009 ja evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous keväällä 2010.

Suomen ja Ruotsin luterilaisten ja katolisten kirkkojen välisen dialogiryhmän Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -raportti tunnustelee tietä luterilaisten ja katolilaisten ehtoollisyhteydelle ja näkemyksille sisarkirkosta.

Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -raportti

Report Justification in the Life of the Church

Teologisten asiain toimikunnan lausunto raportista

Luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko allekirjoittivat dokumentin Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista vuonna 1999. Vuonna 1999 allekirjoitettu dokumentti sisältää vuoden 1997 leipätekstin sekä julkilausuman. Metodistien maailmanliitto allekirjoitti dokumentin vuonna 2006.

Suomenkieliset asiakirjat:

Esipuhe

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (1997)

Liite yhteiseen viralliseen julkilausumaan

Notre Damen neuvottelun julkilausuma (2019)

Julkilausuma

Porvoon yhteinen julkilausuma (1992) on Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen sekä Britannian ja Irlannin anglikaanisten kirkkojen hengellinen asiakirja, jossa hahmotellaan kirkkojen lähempää yhteyttä koskeva tavoiteohjelma. Asiakirjassa ilmaistaan yksimielinen näkemys kirkon olemuksesta ja kirkkojen näkyvän ykseyden päämäärästä.

Euroopan kirkkojen konferenssin v.2000 hyväksymät ekumeeniset suuntaviivat laajempaan yhteistyöhön Euroopan kirkkojen kesken.

Charta Oecumenica suomeksi

Seurakuntatyön avuksi

Ekumeenista teologiaa

Artikkelit ja lausunnot

Ohjeita ja suosituksia

Muualla verkossa

johtava asiantuntija

Tomi Karttunen

+358505941713

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun