Reseptio 2020-

Reseptio 1/2024
Tämän Reseption teemat keskittyvät erityisesti Suomen Adventtikirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisiin teologisiin neuvotteluihin, jotka käytiin Tampereella 25.-26.1.2024. Reseptiossa pääset lukemaan myös kaksi laajahkoa kirjoitusta, jotka keskittyvät ajankohtaiseen keskusteluun kirkon missionaarisuudesta sekä toisaalta kristinuskon politisoitumisen ja ideologisoitumisen vaaraan.

Reseptio 2/2023
Tässä Reseption numerossa esitellään kootusti Euroopan kirkkojen konferenssin ja Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen antia matkaraporttien kautta. Luettavana on myös kertomuksia Euroopan pro¬testanttisten kirkkojen yhteisön perusdokumentin Leuenbergin konkordian 50-vuotisjuhlaa käsittelevistä ekumeenisista kokouksista. Liturgian, ekumenian ja yhteisen todistuksen välistä roolia käsitellään kirjoituksissa samoin eri näkökulmista. Päätteeksi on luettavissa emerituspiispa Eero Huovisen puhe Luterilaisen maailmanliiton Maailmanpalvelun johtajalle Maria Immoselle Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan myönnettyä hänelle kunniatohtorin arvon.

Reseptio 1/2023
Tämän numeron kirjoitukset pureutuvat teologisen dialogin ja sovinnon kysymyksiin lähtien liikkeelle sodan ja rauhan teemoista, sovinnon rakentamisesta kristinuskon ja juutalaisuuden välille Auschwitzin jälkeen ”ensimmäisenä ekumeenisena suhteena” sekä kirkkomme käymistä oppikeskusteluista protestanttisten vähemmistökirkkojen kanssa ja niiden tulevaisuuden näkymistä. Pauli Annalan syvällinen artikkeli käsittelee mysteerin ja sakramentaalisen olemustodellisuuden ymmärtämistä Raamatusta ja kirkkoisiltä ammentavan ekumeenisen ja kirkkoa uudistavan teologian (nouvelle theologie) tienä. Päätteeksi saamme lukea kuulumisia arkkipiispan seurueen matkalta eteläiseen Afrikkaan ja Namibiaan sekä itäisen Keski-Euroopan kirkollisia kuulumisia Tšekin maalta, yhdestä Euroopan maallistuneimmista kolkista, jossa kuitenkin on vireää kristillisyyttä ja uskoa tulevaisuuteen.

Reseptio 2/2022
Tässä Reseption numerossa on esillä vuoden 2022 ekumeeninen päätapahtuma, Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous Karlsruhessa Saksassa. Yleiskokouksen viestin ja ykseyslausuman käännöksien lisäksi tässä numerossa on luettavissa sekä suomalaisten osallistujien raportointia Karlsruhesta. Toisena Reseption teemana on teologinen dialogi Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Sieltä luettavissa tiedonanto sekä esitelmä tematiikan ja työryhmässä valmistellun paperin työstöön vaikuttaneista kehityskuluista.

Reseptio 1/2022
Tässä Reseption numerossa tarkastellaan kirkon ja korona-ajan kohtaamista sekä kristillisen perinteen välittämistä tuleville polville tänään. Pohjana ovat luterilaisten ja baptistien dialogissa esitetyt käytännöllisteologiset, historialliset ja opillis-teologiset arvioinnit ja keskustelu niistä. Ytimeltään on kyse kirkon perustehtävästä julistaa evankeliumia maallistuneessa ympäristössä ja yleensä eri konteksteissa. Tähän tuo lisävaloa Jaakko Rusaman laatima laajahko katsaus evankelioimiseen ekumeenisessa ja kansainvälisessä keskustelussa.

Reseptio 2/2021
Reseption pääteema on kristillinen kaste. Tässä numerossa julkistetaan satoa Suomen ortodoksien kanssa käydystä oppikeskustelusta. Tämä on keskeinen esimerkki siitä, miten kristillisinä kirkkoina olemme haastetut palaamaan peruskysymyksiin kantaessamme huolta kristinuskon tulevaisuudesta maassamme.

Reseptio 1/2021
Tässä numerossa julkaistaan dokumentaatiota kirkkomme oppikeskusteluista Suomen ortodoksien kanssa sekä kohtaamisista Venäjän luterilaisten ja ortodoksien kanssa. Temaattisesti käsitellään apostolisen evankeliumin ymmärtämistä kirkon traditiossa ja nykyään sekä kirkkojen ajankohtaisia kysymyksiä korona-aikana. Päätteeksi tarjotaan vielä katsaus uuteen teologiseen tutkimukseen kahdesta helluntailaisesta nykyteologista Yhdysvalloissa ja Afrikassa.

Reseptio 2/2020
Tämän numeron ensimmäisessä osassa julkaistaan ajankohtaiseen keskusteluun persoonakäsitteestä liittyviä Lutherin ja luterilaisen teologian tutkimuspuheenvuoroja. Toisessa osassa julkaistaan esittelyt muutamasta viime vuosien väitöskirjaprojektista.

Reseptio 1/2020
Tässä numerossa muistetaan merkittävän luterilaisen ja ekumeenisen teologin Dietrich Bonhoefferin kuoleman 75-vuotismuistopäivää. Numeroon on koottu myös viimeisimmän suomalaisen luterilais-ortodoksisen dialogin antia. Lisäksi mukana on esityksiä Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista -julkaisun 20-vuotisjuhlaseminaarista

Takaisin sivun alkuun