Neuvottelukunta

Kirkon romaniasiainneuvottelukunta

Neuvottelukunta kaudella 2020-2023: pj Petri Määttä, Kirkkoneuvos Kirkkohallitus; Satu Blomerus, Romanomissio, Helsinki; Anca Enache, kehittämispäällikkö Diakonissalaitos, Helsinki; Henry Hedman, opetusneuvos, Hausjärvi; Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, Turku; Henry Lindgren, suunnittelija Pohjois-Suomen AVI, Oulu; Jani Lindroos, Romanomissio, Nokia; Katriina Tenhonen, diakoniatyöntekijä, Kitee; Anette Åkerlund, yliopisto-opettaja HY, Helsinki ja sihteerinä asiantuntija Ulla Siirto

Romanien ja kirkon välisten yhteyksien hoitamista varten Kirkkohallituksessa toimii oma neuvottelukunta (Romaseele ta khangari -rakkiboskothaan). Kirkon romaniasianneuvottelukunta on asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää romanien ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteisiä kysymyksiä sekä osallistua kirkkojen kansainvälisessä yhteydessä käytävään keskusteluun romaneja koskevissa kysymyksissä. Neuvottelukunnan jäsenistä puolet on romaneja.

Neuvottelukunta

  • tukee seurakuntien työtä romanien parissa, kirkkohallitusta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä romanien ja heidän parissaan toimivien yhteistyötä 
  • voi myös tukea tarvittavia hankkeita ja materiaalituotantoa 
  • seuraa kansainvälistä ja ekumeenista keskustelua romanien asemasta sekä antaa kirkkohallitukselle aloitteita ja esityksiä.

Neuvottelukunta jatkaa vuonna 1994 perustetun Romaniasiain työryhmän ja myöhemmän Romanit ja kirkko -työryhmän työtä. Aloite yhteistyöhön tuli alunperin romaneilta. Työryhmän syntymiseen vaikutti näkemys siitä, että romanien tulee olla läheisemmin yhteydessä kirkkoon lisääntyvän rasismin ehkäisemiseksi. Myös silloinen arkkipiispa John Vikström kiinnitti huomiota rasismin kasvuun ja esitti asiasta julkisen vetoomuksen. Työryhmä oli tiettävästi ensimmäinen laatuaan Euroopan protestanttisissa kirkoissa.

Aiemmat työryhmät ja nykyisin neuvottelukunta ovat olleet järjestämässä romaninkielisiä jumalanpalveluksia sekä edistäneet romanikielisten virsien, raamatuntekstien ja katekismuksen käännöstyötä. Kirkon romanityö on ollut esillä Kirkkopäivillä. Neuvottelukunta on myös järjestänyt valtakunnallisia neuvottelupäiviä ja koulutuksia. Kirkon romaniasiainneuvottelukunta tekee yhteistyötä myös valtakunnallisen romaniasiainneuvottelukunnan (RONK), Aluehallintovirastojen (Avi) romaniasaintunttijoiden sekä Opetushallituksen romaniasian tiimin kanssa

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään erityisesti Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) ja Eurodiaconian kanssa.

Takaisin sivun alkuun