Taloushallinnon säädökset

Seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelu, laskentatoimi sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta perustuvat kirkkolakiin, kirkkojärjestykseen sekä soveltuvin osin kirjanpitolakiin ja -asetukseen. Taloutta koskevat säännökset löytyvät kirkkolain ja -järjestyksen 6 luvusta.

Työ-ja elinkeinoministeriön alainen Kirjanpitolautakunta määrittelee yleisohjeillaan ja lausunnoillaan hyvän kirjanpitotavan Suomessa.

Kirkkohallituksen valitsema seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta valmistelee seurakuntien tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman kaavat, kirjanpidon tililuettelon, kirjausohjeen sekä muut määräykset ja ohjeet seurakuntien laskentatointa ja taloushallintoa varten.

Takaisin sivun alkuun