EU-toiminnan tavoitteet

Kirkon visio Euroopan unionista:

Euroopan unionin politiikka on sen yhteisen arvoperustan mukaista. Arvokeskustelu sekä sitoutuminen yhteisiin arvoihin vahvistuvat kaikilla politiikan lohkoilla.

Euroopan unioni kehittyy sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäväksi yhteisvastuulliseksi unioniksi.

Euroopan unionin luonne avoimena, keskustelevana ja demokraattisena yhteisönä vahvistuu.

EU-toiminnan tavoitteena on:

jatkuvasti nostaa esille EU:n yhteisten arvojen merkitystä

seurata aktiivisesti EU-lainsäädäntöä ja EU:n kehitystä pyrkien vaikuttamaan siihen kristillisen uskon ja etiikan näkökulmasta, niin kansallisella kuin EU-tasolla

turvata ja kehittää kirkon toimintaedellytyksiä

osallistua keskusteluun siitä, millaisilla visioilla ja millaisilla arvoilla EU:ta kehitetään.

Tavoitteena avoin ja läpinäkyvä toiminta

Tavoitteena on mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä toiminta. Kirkon EU-toiminta on rekisteröitynyt Euroopan komission ja Euroopan parlamentin yhteiseen avoimuusrekisteriin ja tällä tavoin sitoutunut hyvän edunvalvontatavan periaatteisiin.

Lisätietoja

kansliapäällikön erityisavustaja

Elina Hellqvist

+358406881478

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun