Vankiloiden papit ja diakonit

Vankiloiden papit vastaavat vankien sielunhoidosta, jumalanpalveluksista, muusta hengellisestä toiminnasta, kirkollisista toimituksista sekä vankilassa tapahtuvan hengellisen toiminnan koordinoinnista ja siihen liittyen mm. yhteydenpidosta seurakuntiin sekä muihin uskonnollisiin yhteisöihin ja yhteistyön järjestämisestä niiden kanssa. Vankiladiakonien tehtävät vastaavat pappien tehtäviä, pois lukien pappisvirkaan liittyvät tehtävät. Ero vankilapappien ja -diakonien välillä on se, että papit kuuluvat vankilan eli Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöön, diakonit kirkon henkilöstöön. Siksi papeilla on enemmän vankilan toiminnan hallinnointiin liittyviä tehtäviä.

Vankilasielunhoitajat (pappien ja diakonien yhteinen nimitys) auttavat kaikkia vankeja vangin uskontokunnasta tai uskontokuntaan kuulumisesta riippumatta. Sielunhoidossa yleisimpiä avun tarpeita ovat vankien ihmissuhteisiin liittyvät ja vankina olon aiheuttamat muut ongelmat, mm. mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät sekä sosiaaliset ongelmat. Myös hengellisillä ja muilla elämänkatsomuksellisilla ja elämänarvoihin sekä elämän tarkoitukseen liittyvillä asioilla on suuri sija vankilasielunhoidon kohtaamisissa.

Vankien uskonnollisuudesta, hengellisestä toiminnasta ja sielunhoidosta vankiloissa saa laajasti lisätietoa julkaisusta ”Uskonnonharjoittaminen vankiloissa – Selvitys uskonnonharjoittamiseen vankiloissa liittyvistä kysymyksistä.” (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 28. Kirkko ja toiminta).

Vankiloissa, joissa ei ole vankilapappia tai -diakonia tai on sivutoiminen, on muu uskonnonharjoittamisen vastuuhenkilöksi nimetty joku vankilan viranhaltija, johon voi olla yhteydessä uskonnonharjoittamista ja sielunhoitoa koskevissa asioissa.

Vankiloiden pappeihin ja diakoneihin saa yhteyden sähköpostitse tai puhelimitse. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@om.fi, sivutoimisilla (sivut.) etunimi.sukunimi@om.fi

Puhelimitse yhteyden saa vankilan keskuksen kautta, yhteystiedot Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla Vankilat – Rikosseuraamuslaitos.

Katso alta yhteystiedot Suomen vankiloissa toimiviin pappeihin ja diakoneihin.

Vankiloiden papit ja diakonit

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@om.fi, sivutoimisilla (sivut.) etunimi.sukunimi@evl.fi.

Etelä-Suomi

Helsinki: Miika Hynninen (past.)
Vantaa: Tuomas Pitkänen (past.)
Jokela: Olli Hyvärinen (past.)
Riihimäki: Jukka Vänskä (past.)

Länsi-Suomi

Turku: Tapio Pastila (past.)
Köyliö: (diak.) avoin (täytetään syksyllä 23)
Huittinen: (diak.) avoin (täytetään syksyllä 23)
Käyrä: Yvonne Smitslund-Hissa (diak., sivut.)

Keski-Suomi

Hämeenlinna: Hanna Vettenniemi (past.)
Kylmäkoski: Elise Hasanen (past.)
Jyväskylä: Sami Junttila (diak., sivut.)
Vilppula: Marja Tuomi (past., sivut.)
Vaasa: Juha Haapaniemi (past.)

Itä-Suomi

Kuopio: Markku Virta (past.)
Mikkeli: Juha Niemi (past.)
Naarajärvi: Katariina Saks (diak.)
Pyhäselkä: avoin

Pohjois-Suomi

Oulu: Juhani Tervonen (past.)
Pelso: Rea Skog (diak.); Vesa-Tapio Palokangas (past., sivut.)
Sukeva: Pasi Karjalainen (past.) pasi.e.karjalainen@om.fi
Ylitornio: Ilkka Korva, Antti Härö (diak., sivut.)

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun