Muistisairaudet

Mitä muistisairaudet ovat?

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä. Edetessään etenevät muistisairaudet johtavat dementiaoireyhtymään. Muistiliiton sivuilta löytyy paljon materiaalia, johon kannattaa tutustua.Muistisairaudet :: Muistiliitto

  • Arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta
  • 14 500 uutta sairastunutta vuosittain
  • 7 000 työikäistä muistisairasta

Muistisairaan kohtaaminen

Keskittyminen: Pysähdy, kiinnitä huomio muistisairaaseen. Pyri asettumaan hänen asemaansa ja hyväksy hänet arvostelematta. Keskity kuuntelemaan.

Kysyminen: kuka, mitä, mikä, missä milloin (ei miksi) Miten voisin auttaa sinua Liisa ?

Älä uhkaa kysymyksillä, tunnustele tilannetta. Sopivilla kysymyksillä viet keskustelua eteenpäin. Kysy selkeästi yhtä asiaa kerrallaan, odota vastausta rauhassa, kuuntele herkällä korvalla.

Jos et saa vastausta, yksinkertaista kysymystä. Tosin sama kysymys voi toimia toisella kertaa

Katsekontakti: Ole samalla tasolla tasavertaisena ihmisenä. Sairauden edetessä ystävällinen katse liitettynä kosketukseen ja puheeseen luo ms. turvallisuudentunteen. Toimii varmasti kaikissa vaiheissa.

Vahvin aisti: Joku ihminen saattaa nähdä, toinen kuulla, kolmas tuntea riippumatta siitä miten aistit todellisuudessa toimivat

Käyttäytymisen yhdistäminen tarpeeseen: Työnteko voi olla merkki tarpeesta olla hyödyllinen.

Hoivaaminen voi olla merkki muistella aikoja, kun lapset olivat pieniä. Pöydän hakkaaminen-työ tekeminen

Uudelleenmuotoilu: Voit käyttää ms. käyttämiä sanoja, korostaa hänen sanomaansa. Uudelleen muotoilla hänen sanomansa, se on ihmisen huomioimista ja auttaa jatkamaan keskustelua.

Kukaan ei käy minua katsomassa. –Eikö kukaan käy sinua katsomassa –Sinusta tuntuu, että olet aina yksin

Äänensävy: Muistisairaalle on hyödyksi, jos äänensävy on rauhallinen, selkeä, turvallinen, luotettava. Pyritään luomaan miellyttävä ilmapiiri, jonka ms. Muistaa. Puheen sisältö tulee helpommin ymmärretyksi

Kosketus: Kaikki eivät pidä koskettamisesta joten varmista asia. Merkitys korostuu silloin kun sanoja ei enää ole.

Musiikki: Makuja on erilaisia ja musiikki voi herättää eri tunnetiloja. Musiikki voi joitakin jopa ahdistaa. Se voi olla laulua, hyräilyä, kuuntelua, tanssia. Tutut laulut ja rytmit ovat tärkeitä. Musiikki on varmaan tärkeä aina ihmiselle joka tykkää siitä, mutta varsinkin ms. edetessä se on oivallinen työkalu

Muistelu: Vanhat asiat ovat muistisairaalle ihmiselle tärkeitä jo senkin vuoksi, että uudet asiat eivät enää jää mieleen.

Elämänvaiheita kannattaa kerrata, jotta ne eivät pääsisi unohtumaan.

Muistot ovat mielikuvia, se ei ole tärkeää ovatko asiat todella tapahtuneet.

Takaisin sivun alkuun