Piispainkokouksen päätökset viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Voimassa olevan kirkkojärjestyksen (KJ) 5 luvun 10 §:n mukaan piispainkokous antaa tarkempia määräyksiä papin ja lehtorin virkaan pyrkivältä vaadittavasta tutkinnosta.

Kirkkolainsäädännön pappisvirkaa ja papin virkaa sekä lehtorin virkaa koskevat edellytykset

Pappisvirkaa ja papin virkaa koskevat edellytykset

Lehtorin virkaa koskevat edellytykset

Piispainkokouksen päätökset, jotka perustuvat kirkkolainsäädännön pappisvirkaa ja papin virkaa koskeviin edellytyksiin

A) Piispainkokouksen päätökset vaadittavasta tutkinnosta

Piispainkokous antaa tarkempia määräyksiä papin tai lehtorin viroissa vaadittavista tutkinnoista (KJ 5:10)

Virka / viranhaltija

Pappisvirka ja papin virat

Tutkinnon nimi, johon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot on integroitu

 • Pappisvirka: teologian maisterin tutkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto
 • Kappalaisen virka: pappisviran lisäksi edellytetään pastoraalitutkintoa
 • Kirkkoherran virka: pappisviran lisäksi edellytetään pastoraalitutkintoa ja seurakuntatyön johtamisen tutkintoa
 • Tuomiokirkon kirkkoherran virka (tuomiorovasti) ja hiippakuntadekaanin virka: pappisviran lisäksi edellytetään pastoraalitutkintoa, seurakuntatyön johtamisen tutkintoa ja ylempää pastoraalitutkintoa

tai

 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto

Tutkintopäätös ja perustelut

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Tarkempia tietoja antavat tuomiokapitulit.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Helsingin yliopisto

Suunnittelija (työelämäyhteydet): Timo Åvist
Sähköposti: teol-ura(at)helsinki.fi
Puhelin: 02941 22102
Lisätietoja Helsingin yliopiston sivuilta

Itä-Suomen yliopisto

amanuenssi Maiju Parviainen

Åbo Akademi

yliopisto-opettaja Tomas Ray

Lisätiedot

piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi
piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala

Virka / viranhaltija

Lehtorin virka

Tutkinnon nimi, johon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot on integroitu

 • teologian maisterin tutkinto

tai

 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto

Tutkintopäätös ja perustelut

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Tarkempia tietoja antavat tuomiokapitulit.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Helsingin yliopisto

Suunnittelija (työelämäyhteydet): Timo Åvist
Sähköposti: teol-ura(at)helsinki.fi
Puhelin: 02941 22102
Lisätietoja Helsingin yliopiston sivuilta

Itä-Suomen yliopisto

amanuenssi Maiju Parviainen

Åbo Akademi

Jakob Dahlbacka

Lisätiedot

piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi
piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala

B) Piispainkokouksen päätökset pastoraalitutkinnoista sekä kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta

L

Tutkintopäätös ja perustelut

Tutkinto ja koulutus

 • vaaditaan pappisvirkaan vaadittava teologinen tutkinto (KS 168)

ja

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 166) 2 §:n mukainen tutkinto ja koulutus. Mikäli henkilö ei ole tutkintoa suorittanut, häneltä edellytetään sitoutumista sen suorittamiseen.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Sairaalapapin viran ja kehitysvammaistyön papin viran haltijalta vaaditaan pappisvirkaan virkaan vaadittavan teologisen tutkinnon lisäksi
sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta (60 opintopistettä) tai sitoutuminen sen suorittamiseen.

Erityiskoulutuksen pääsykriteereinä ovat

 • pappisvirkaan vaadittava teologinen tutkinto
 • hyväksytty tulos soveltuvuustestauksesta
 • vähintään 50 prosenttia työajasta
  • terveyden- tai sosiaalihuollon laitoksessa tapahtuvaa sielunhoitotyötä tai
  • terveyden- tai sosiaalihuollossa tapahtuvan sielunhoitotyön kehittämiseen liittyvä, vähintään 1,5 vuoden mittainen hanke tai tehtävä
 • vähintään 1,5 vuoden määräaikainen virka tai pidempi sijaisuus
 • työnantajan suostumus koulutukseen osallistumiseen.

Toistaiseksi voimassa olevassa virassa olevan tulee sitoutua koulutuksen suorittamiseen, mutta myös häneltä edellytetään myönteistä tulosta soveltuvuustestauksesta.

Lisätiedot

Virpi Sipola ja Katri Suhonen

 

Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta (kirkon säädöskokoelma nro 173)

Takaisin sivun alkuun