Ilmiöt

Ilmiöpohjaisuus

Kirkon yhteinen strategia perustuu kirkon tulevaisuuden kannalta olennaisten, hallinto- ja työalarajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen. Strategian taustaksi on koostettu yhteinen tulevaisuuskuva kirkon elämään liittyvistä keskeisistä ilmiöistä ja rakennetekijöistä. Ilmiöt liittyvät muun muassa teologiseen kehitykseen, ihmisten huolenaiheisiin ja elämänkysymyksiin, median muuttumiseen, uskonnollisuuden muutostrendeihin sekä muutoksiin kirkon asemassa.

Strategiset valinnat

Kirkon yhteinen strategia pyrkii tarkastelemaan kirkon työtä kokonaisvaltaisesti sekä etsii entistä strategisempaan, pitkäjänteisempään ja yhtenäisempään toimintatapaa. Strategiassa keskitytään tärkeimpiin kokonaisuuksiin sekä kaikkia toimijoita yhteisesti koskettaviin valintoihin ja priorisointeihin. Paikallisesti on arvioitava, miten yhteisiä tavoitteita voitaisiin parhaiten edistää. Kaikki yhteiset valinnat eivät kosketa kaikkia toimijoita samalla tavoin – taustalla vaikuttavat ilmiöt lienevät kuitenkin totta kaikkialla. Kirkossa tarvitaan yhteinen tahtotila yhteisten ongelmien ratkaisemiseen.

Takaisin sivun alkuun