Aikuiset kirkossa

Aikuiselämän monimuotoisuus

Kirkko on mukana aikuiselämän monimuotoisuudessa, iloissa ja huolissa eri tavoin. Kirkon jäsenistä 75% on aikuisia, ja jokaisella on henkilökohtainen kertomuksensa. Aikuisten tarpeisiin vastavat paikalliset seurakunnat lukuisilla eri tavoilla. Ihmisiä kokoavat yhteen esimerkiksi kuorotoiminta, jumalanpalvelukset ja erilaiset ryhmätoiminnat. Seurakunta tarjoaa myös yhteisöä, jota voi olla kehittämässä ja vahvistamassa.

Ihmiselämän koko kirjo ja elämänkaaren vaiheet saavat tilaa kirkossa. Yhä suurempi joukko aikuisia elää yksin. Joidenkin elämää värittävät ruuhkavuodet. Joidenkin osa on ollut päätyä sairaalaan tai laitoksiin. Osa on matkatöissä pitkin maailmaa, osa vankilassa. Jotkut elävät isovanhempana omine haasteineen. Joidenkin elämän keskiössä on työ tai sen puute. Tässä kaikessa elämässä kirkko on toiminnallaan mukana.

Kirkko organisaationa rakentuu paikallistasolla olevien seurakuntalaisten luottamuselinten kautta. Samalla tavalla hengellisen elämän alueella on paikallisväriä riippuen siitä, millaiset kristilliset järjestöt ja herätysliikkeet toimivat alueella. Vapaaehtoistoimintaa on jokaisessa seurakunnassa, mutta sitä on myös syntynyt alueen ja ajankohdan tarpeisiin.

Kaiken toiminnan lähtökohta on se, että jokainen saa olla mukana turvallisesti ja hyväksyttynä sellaisena kuin on. Tämän turvallisuuden takaamiseksi on luotu erilaisia toimintamalleja, kuten esimerkiksi malli seksuaalisen häirinnän torjumiseen.

Yhä useampi aikuinen käy rippikoulun. Tietoa aikuisrippikoulusta löydät täältä.

Kummius on tärkeä tehtävä. Tietoa kummiudesta löydät täältä.

Takaisin sivun alkuun