Nainen auktoriteettina

Tässä Raamatun tutkistelussa perehdytään Magdalan Marian hahmoon auktoriteetin, arvovallan näkökulmasta. Hän kohtasi hyvin samankaltaisia epäluuloja kuin nykyajan naisetkin.

Vaihe 1. Ennakkovalmistautuminen

Avoinna oleva kirja.Naiset johtajina, auktoriteettihahmoina, kohtaavat epäilyä ja epätasa-arvoista kohtelua useammin kuin miehet. Tasa-arvon historia on lyhyt eikä se ole staattinen, pysyvä tila. Sen vuoksi sen turvaaminen ja säilyttäminen vaatii jatkuvasti tietoista työtä. Kulttuuriset laahautumat – eli vuosisatoja vanhat toimintatavat ja asenteet – rapauttavat sitä ihmisten sitä edes tiedostamatta.

Magdalan Marian nimi kertoo, että hän oli ilmeisesti kotoisin Magdalan kaupungista Gennesaretin järven rannalta. Magdalan Maria esiintyy Uudessa testamentissa nimeltä yhteensä 12 kertaa, useammin kuin suurin osa apostoleista. Hän on läsnä Jeesuksen elämän ja kuoleman tärkeissä kohdissa. Seuraavista teksteistä löytyy Magdalan Maria, jolla on ollut arvovaltaa eli auktoriteettia. Niistä näkyy myös, että se arvovalta on jatkuvasti kyseenalaistettu.

Miksi Magdalan Marian arvovalta ei ole riittänyt, miksi se on kyseenalaistettu, vaikka selvästi hän on ollut erittäin läheinen Jeesukselle ja opetuslapsille?

Lue Raamatusta etukäteen, ennen kokoontumista seuraavat kohdat ja pohdi

  • naisten esiintymistä ja rooleja teksteissä
    Magdalan Marian hahmoa
    Mikä on Jeesuksen seuraajien tärkein tehtävä?

Magdalan Marian ja muiden naisten roolista kristinuskon alussa: Luuk. 8:1–3.

Ristiinnaulitsemisen todistajat: Matt. 27:54–56, Mark. 15:39–41 ja Joh. 19:25.

Jeesuksen hautaaminen: Matt. 27:59–61, Mark. 15:46–47, Luuk. 23: 55–56 ja Joh. 19:40–42.

Ylösnousemus: Matt. 28:1–3, Mark. 16:1–8 sekä 9–14, Joh. 20:1–18 (tämä kohta on ollut merkittävä kristinuskon painotusten kehittymisen kannalta), Luuk. 24:9–12.

Lue myös 1. Kor. 15:5–9. Miten Paavali kuvasi ylösnoussutta, mikä oli naisten rooli?

Vaihe 2. Yhteinen keskusteluKaksi puhekuplaa.

Kaksi tyhjää puhekuplaa.Keskustelkaa luetuista raamatunkohdista ja katselkaa niitä vielä uudelleen tekstistä, jossa naisia koskevat maininnat on korostettu. Tekstit löydät täältä LINKKI

Pohtikaa yhteisen keskustelun päätteeksi Magdalan Mariaa Uuden testamentin ulkopuolella.

Uuden testamentin kirjoitusten joukkoon oli tarjolla useita kirjoituksia, jotka kristinuskon alkuvaiheen teologit kuitenkin päättivät jättää pois. Syynä poisjättämiseen saattoi olla esimerkiksi, että kirjoitusta ei pidetty tarpeeksi oikeaoppisena. Osassa kirjoituksissa naisten rooli ja erityisesti Magdalan Marian rooli oli vahvasti esillä.

Voitte lukea seuraavat tekstit ja pohtia millainen rooli Magdalan Marialla niissä on.

Filippuksen evankeliumi

Opetuslapset kysyivät Vapahtajalta: ”Miksi sinä rakastat häntä enemmän kuin meitä?” Hän vastasi ja sanoi heille <…>: ”Miksi en rakasta teitä kuten häntä? Pimeässä sokea ja näkevä ovat samassa asemassa. Kun tulee valoisaa, näkevä näkee valon, mutta sokea on edelleen pimeässä.” Fil. ev. 55–56§

Marian evankeliumi: Maria lohduttaa opetuslapsia

”Älkää itkekö ja olko murheissanne, älkääkä epäilkö. Hänen armonsa on teidän kanssanne ja suojelee teitä. Meidän pitää ylistää hänen suuruuttaan, sillä hän on koonnut meidät yhteen ja tehnyt meistä tosi ihmisiä.” Näin puhuen Maria suuntasi heidän ajatuksensa hyvään, ja he alkoivat keskustella Vapahtajan sanoista.

Pietari sanoi Marialle: ”Sisar, tiedämme, että Vapahtaja rakasti sinua enemmän kuin muita naisia. Kerro meille Vapahtajan sanoja, jotka sinä tiedät, mutta joita me emme ole kuulleet.

Maria vastasi: ”Mikä on teiltä salassa ja minkä minä muistan, sen aion kertoa teille.”

Marian evankeliumi: opetuslapset ja kateus

Andreas:

”Mitä mieltä te olette Marian puheista? Minä en ainakaan usko, että Vapahtaja puhui näin. Tämä oli todella outoa opetusta.” Pietari puuttui keskusteluun ja kysyi muilta: “Puhuiko Vapahtaja todella salaa, meidän tietämättämme, naisen kanssa? Pitäisikö meidän kaikkien muuttaa mieltämme ja kuunnella Mariaa? Pitikö Vapahtaja häntä meitä parempana?”

Silloin Maria itki ja sanoi Pietarille: “Veljeni Pietari, mitä oikein ajattelet? Luuletko, että keksin tämän itse ja että kerron valheita Vapahtajasta? ”Leevi kääntyi Pietarin puoleen ja sanoi: “Pietari, sinä olet aina niin kiivas. Nytkin väittelet tämän naisen kanssa, ikään kuin olisit hänen vastustajansa. Jos Vapahtaja piti häntä suuressa arvossa, kuinka sinä voit halveksia häntä? Varmasti Vapahtaja tunsi hänet hyvin ja siksi rakasti häntä enemmän kuin meitä. Meidän pitää hävetä, pukea yllemme täydellinen ihminen ja sitten tehdä niin kuin meitä käskettiin: meidän tulee saarnata evankeliumia, eikä meidän pidä vaatia noudatettavaksi muuta sääntöä tai lakia kuin sitä, minkä Vapahtaja ilmoitti meille.” Mar. ev. s. 9–10, 17–18.

Käännökset ovat kokoelmasta Nag Hammadin kätketty viisaus. Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä. Toim. Ismo Dunderberg ja Antti Marjanen. WSOY 2001.

Tuomaan evankeliumi: Marian mieheksi muuttuminen

Jeesus ja opetuslapset keskustelevat ja Simon Pietari sanoo heille: ”Maria saa lähteä pois joukostamme. Ei naisista ole perimään elämää.”

Jeesus sanoi: ”Minä johdatan häntä ja teen hänestä miehen. Siten hänestäkin tulee elävä henki, teidän miesten kaltainen. Jokainen nainen, joka tekee itsensä mieheksi, pääsee taivasten valtakuntaan.” Tuom. ev. 114

Täältä löydät kiinnostavaa lisätietoa Magdalan Mariasta.

Työskentelyn on suunnitellut Päivi Salmesvuori.

Nainen seisoo valokeilassa.
Takaisin sivun alkuun