Turun arkkihiippakunta

Turun arkkihiippakunnan opiskelijoiden KiTOS-seminaari

Kutsumme Sinua ja kaikkia Turun arkkihiippakunnassa harjoitelleita KiTOS-päivään (Kirkon Työhön Opiskelevien seminaari).

KiTOS-päivät ovat hiippakuntien järjestämiä tapahtumia opiskelijoille, jotka opiskelevat ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa kirkon tehtävään kelpoistavaa tutkintoa. KiTOS-päivään osallistuminen on tarkoitettu siinä vaiheessa, jolloin opinnot ovat edenneet seurakuntaharjoitteluun/työssäoppimisjaksoon. Seminaarien sisällöt liittyvät mm. kirkkoon ja hengelliseen työhön, työelämään ja sen muutoksiin sekä kirkon työhön hakeutumiseen.

KiTOS-päiviin osallistujat ovat kirkkoa mahdollisena työpaikkanaan pohtivia opiskelijoita eri koulutusaloilta eli kirkkomuusikot: musiikin kandidaatit, musiikin maisterit tai muusikot (AMK); sairaanhoitaja (AMK) – diakonissat; sosionomi (AMK) – diakonit; sosionomi (AMK) – kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajat; sosionomi (AMK) – kirkon nuorisotyönohjaajat; yhteisöpedagogit (AMK) – kirkon nuorisotyönohjaajat sekä teologit.

Seminaari on opiskelijalle maksuton. Osallistumisesta annetaan todistus. Seminaariin voi osallistua myös myöhemmin opiskeluaikana, mikäli seurakuntaharjoittelun yhteydessä ei ole päässyt seminaariin. Päivään osallistuu opiskelijoiden lisäksi seurakuntien työntekijöitä ja harjoittelunohjaajia ja tuomiokapitulin henkilökuntaa.

Teologian opiskelijoiden ilmoittautuminen KiTOS-seminaariin sekä Soveltuvuustutkimustuloksen ja papin työn reflektiopäivään tapahtuu soveltuvuustutkimuksen ilmoittautumisen yhteydessä evl.fi/plus -sivujen kautta.

Muut voivat ilmoittautua alla olevan linkin kautta.

Voit kysyä lisätietoa Turun arkkihiippakunnan KiTOS-yhteyshenkilöltä: Pauliina Järvinen (pauliina.jarvinen@evl.fi), p. 0400 126515
Aika: 18.-19.3.2024
Paikka: Viherlahden leirikeskus, Merimaskuntie 530, Naantali
Ilmoittautuminen: Kirkon työhön opiskelevien seminaari (Kitos) 18.-19.3.2024 | Turun arkkihiippakunta
(Huom! teologien ilmoittautuminen yllä tekstissä mainitulla tavalla)
Arkkihiippakunnassa järjestetään vuosittain yksi Kitos-päivä keväisin. 

KiTOS-logo.
Takaisin sivun alkuun