Vammaisuus

Vammaisia henkilöitä kirkon ovella.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus on muuttuva käsite.

  • vammaisuus on kontekstuaalinen käsite
  • vammaisuus kuuluu olennaisena osana ihmisyyteen
  • vammaisuus on osa ihmisenä olemisen ilmenemismuotoja ja ihmisen moninaisuutta
  • vammaisuus määritellään ennen kaikkea vuorovaikutuksessa tapahtuvana
  • vammaisuus ei ole yksilön ominaisuus eikä perustu diagnoosiin
  • vammaisuus toteutuu rakenteissa ja käytänteissä

”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Vammaisuuden teologiaa Sielunhoidon aikakausikirjassa

Rippikoulu olemuskielellä

Mahdollistava kirkko – Raamattutyöskentelymateriaali ihmiskäsityksestä ja yhteisöllisyydestä

Mahdollistava kirkko -työskentelymateriaali

Takaisin sivun alkuun