Kirkon erityiskoulutukset osaamisen viitekehyksessä

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen sijoitetut kirkon koulutukset

Kirkon laajimmat erityiskoulutukset ja pastoraalitutkinnot on sijoitettu valtioneuvoston päätöksellä Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (FiNQF).

Viitekehykseen sijoitettuja kirkon erityiskoulutuksia ovat

  • Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op)
  • Kirkon työnohjaajakoulutus (60 op)
  • Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus (60 op)
  • Perheneuvonnan erityiskoulutus (60 op)

Nämä erityiskoulutukset sekä Pastoraalitutkinto on sijoitettu viitekehyksen tasolle 6. Tälle tasolle on sijoitettu ammattikorkeakoulututkinnot ja muut alemmat korkeakoulututkinnot sekä monet yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset. Ylempi pastoraalitutkinto on sijoitettu tasolle 7.

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (FiNQF) on sijoitettu kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät sekä muita laajoja osaamiskokonaisuuksia. Nämä on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Viitekehysten tasot kuvaavat, mitä tutkinnon, oppimäärän tai osaamiskokonaisuuden suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä. Kunkin tason tuottama osaaminen on määritelty valtioneuvoston asetuksessa, ja kuvaukset vastaavat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen vaativuustasoja. EU:n tasolla tavoitteena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja niiden tasojen vertailua sekä edistää kansalaisten liikkuvuutta ja jatkuvaa oppimista. 

Viitekehyksen keskeinen hyöty liittyy aiemman osaamisen tunnistamiseen

Erityiskoulutuksen ja pastoraalitutkinnon taso viitekehyksessä merkitään suorittajalle annettavaan todistukseen. Kansallisia osaamisen viitekehyksiä on hyödynnetty koulutusten kehittämisen ohella rekrytointiprosesseissa, hakijoiden osaamisen vertailussa ja osaamisen johtamisessa. Viitekehyksen keskeinen hyöty liittyy aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen jatko-opinnoissa erityisesti siirtymisessä koulutusalta toiselle. Opiskelija voi aikaisempaa paremmin saada suorittamansa tutkinnon, osaamiskokonaisuuden tai esimerkiksi viitekehykseen kuuluvia kirkon henkilöstökoulutuksia tunnistettua ja tunnustettua.

Takaisin sivun alkuun