Vapaaehtoistoiminnan arviointi

Vapaaehtoistoiminnan arviointi ja kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen pohjatöineen kannattaa tehdä huolellisesti. Myös toiminnan kehittämiseen on syytä varata aikaa ja tilaa. Toimintamallia ei kannata hioa liian valmiiksi heti aluksi. Tärkeää on päästä aloittamaan, havainnoida toimintaa, kerätä siitä matkan varrella palautetta ja tehdä jatkoa varten tarvittavat muutokset.

Palautteen kuuleminen on tärkeää

Palautetta pyydetään niin potilailta ja omaisilta kuin henkilökunnaltakin. Keskeisiä palautteen antajia ovat vapaaehtoiset itse. Työnohjaus- ja konsultaatiotapaamiset ovat luontevia paikkoja tilanteita palautteen keräämisen. Toimintoja ja koulutusta uudistettaessa kannattaa ottaa huomioon eri tahojen palautteet.

Vapaaehtoiset mukaan toiminnan kehittämiseen

Vapaaehtoisten on tärkeää olla mukana kaikessa kehittämistyössä. He voivat myös osallistua kouluttamiseen ja uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseen. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään vastaamaan arjen muuttuviin haasteisiin. Malli ei ole heti valmis, vaan se muotoutuu kertyvän kokemuksen myötä. Suunnittelu, käytännön toiminta ja arviointi liittyvät kehittämistyössä toisiinsa.

Kehittäkää rohkeasti!

Toimintaa kannattaa kehittää rohkeasti ja kokeilla uutta. Näin vapaaehtoistoiminta säilyy elävänä ja vastaa juuri niihin tarpeisiin, joita varten se on käynnistetty. Vapaaehtoiset ovat ja tulevat olemaan enemmän ja entistä tiedostetummin keskeinen voimavara tulevaisuuden ihmissuhdetyössä sekä yhteiskunnan että kirkon toiminnoissa.

Vapaaehtoistoimintaprosessin eteneminen

Vapaaehtoistoiminnasta


Takaisin sivun alkuun