Vihreät riparit

Tule mukaan webinaariin 9.2.2024

Järjestämme 9.2.2024 klo 10–11 Teams-webinaarin, jossa tahdomme kuulla ajatuksiasi vihreiden riparien uudistamisesta.

Haluamme päivittää Vihreiden riparien tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kriteerit sekä materiaalivalikoiman, jotta Vihreät riparit saavat ansaitsemaansa uutta nostetta ja innostusta, ja jotta kaikki riparit olisivat vihreitä ripareita. Olemme keskustelleet ympäristökasvatuksen, kestävän tulevaisuuden ja globaalikasvatuksen yhteenkuuluvuudesta. Vihreät riparit -nimen ajattelimme säilyttää, mutta sisältöä haluamme nykyisestä laajentaa ympäristö- ja ilmastoteemassa pysyen kestävään tulevaisuuteen, globaaliin näkökulmaan ja ilmasto-oikeudenmukaisuuteen.

Webinaariin pääset tästä linkistä (Teams) 

Kohti kestävää ja ilmasto-oikeudenmukaista maailmaa!

Ilmasto muuttuu ja ahdistaa. Kirkon näkökulman täytyy olla kestävyys ja oikeudenmukaisuus. Meillä on yhdessä mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä maailmasta parempi paikka. Rippikoulussa on tärkeää antaa tilaa nuorten ympäristötunteiden käsittelylle ja vahvistaa nuorten myönteistä luontosuhdetta.

Parhaimmillaan vihreät riparit ovat luonteva osa rippikoulun kokonaisuutta. Yksi rippikoulusuunnitelman tavoitteista kuuluu: “Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta” Kyse ei siis ole erillisestä teemarippikoulusta, vaan kokonaisvaltaisesta ajattelumallista, jolla rippikoululaisia ja isosia rohkaistaan kestävään elämäntapaan luomakuntaa kunnioittaen. Kyse on syvimmiltään Jumalan luoman maailman viljelemisestä ja varjelemisesta, jossa meillä on omaa roolimme niin yksilöinä kuin yhteisöinäkin. Kaikki riparit voivat olla vihreitä ripareita.

Kirkon ympäristökasvatus

Kirkon kansainvälisyys- ja globaalikasvatus

Rippikoulusuunnitelman tunnuskuva kuusikulmio vihreänä, jossa on tekstinä vihreät riparit.

Vihreiden riparien tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kriteerit

Vihreiden riparien päätavoite on vahvistaa kristillistä ympäristökasvatusta, ekoteologiaa ja kestävää elämäntapaa rippikoulussa ja isostoiminnassa.

Toimimme rippikoulussa ja isostoiminnassa niin, että

 • ilmastotoivo kasvaa ja elämän merkitykselliseksi kokeminen vahvistuu ilmastokriisin aikana,
 • monipuolinen ja nuorilähtöinen hengellinen elämäntapa toteutuu luonnon ja ympäristön mahdollisuuksia huomioiden,
 • nuorten ympäristötunteiden käsittelylle annetaan riittävästi aikaa,
 • kasvattajien ja nuorten luontosuhde ja kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä osana luomakuntaa vahvistuvat,
 • luonnossa liikkumista hyödynnetään osana oppisympäristöjä,
 • kestävä elämäntapa koetaan mahdollisuutena hyvään ja tasapainoiseen tulevaisuuteen.

Vihreiden riparien kriteerit

 • Luontokokemukset. Ihmetellään luontoa yhdessä. Ollaan ulkona ja liitetään luonto hartauksiin ja ohjelmaan.
 • Ympäristötunteet. Etsitään toivoa yhdessä sekä tarjotaan mahdollisuus jakaa ja käsitellä ympäristöasioihin liittyviä erilaisia tunteita.  
 • Luomakunnan pyhyys.  Opitaan arvostamaan luomakunnan pyhyyttä ja nähdään oma rooli osana Jumalan luomaa maailmaa. Tarjotaan mahdollisuuksia pyhyyden kokemiseen hiljentymällä, meditoimalla ja kulkemalla luonnossa.
 • Ympäristövaikuttaminen. Rohkaistaan nuoria vaikuttamaan sekä seurakunnan päättäjiin että muussa yhteiskunnassa esimerkiksi taiteen tai sosiaalisen median keinoin. Toiminta luo toivoa.
 • Kestävät valinnat. Kannustetaan kestävään elämäntapaan ja kohtuuteen. Laaditaan rippikoulun ympäristöpelisäännöt ja huomioidaan kestävät valinnat rippikoulujen toteutuksessa: vastuullisuus, kulutuksen maltillisuus ja kierrätys. Mahdollisuuksien mukaan, joka toinen ruoka on kasvisruoka.
 • Ympäristötieto. Rippikoulun ympäristökasvatus perustuu tutkittuun tietoon. Tutustutaan siihen, mistä löytää luotettavaa tietoa.
Takaisin sivun alkuun