Kirkon ja partion yhteistyö

Kirkolla ja partiolla pitkä yhteinen historia

Kirkon ja partion yhteistyö Suomessa on kestänyt yhtä pitkään kuin partioliike on ollut maassamme, siis jo yli 110 vuotta.

Suomen Partiolaisten peruskirja uudistettiin marraskuussa 2020, ja sen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin vastaamaan uutta peruskirjaa.  Uusi yhteistyösopimus astui voimaan 23.1.2021, kun sopimuksen molemmat osapuolet olivat sen hyväksyneet. Kirkon puolelta sopimuksen on hyväksynyt kirkkohallituksen täysistunto kokouksessaan 15.12.2020 saatuaan sopimukseen piispainkokoukselta (7.12.2020) sopimuksen hyväksymistä puoltavan lausunnon. 

Kirkko ja partio jatkavat hyvää yhteistyötä

Tutustu tiedotteeseen: Kirkko ja partio jatkavat hyvää yhteistyötä

Partio seurakunnan työmuotona

Tutustu Kirkkohallituksen yleiskirjeeseen nro 29/2021:
Partio seurakunnan työmuotona

Taustayhteistyösopimusmalli

Suomen Partiolaiset ja kirkkohallitus ovat yhteistyössä päivittäneet myös seurakuntien ja lippukuntien taustayhteistyösopimusmallin. Noin 80 prosentilla lippukunnista taustayhteisönä on evankelis-luterilainen seurakunta ja siksi on tärkeää, että paikallisella tasolla sovitaan avoimesti, miten yhteistyötä tehdään ja miten taustayhteisö näkyy toiminnassa. Yhteistyöstä on tärkeä kertoa avoimesti toimintaan osallistuville ja huomioida katsomusten moninaisuus toiminnassa. Uuden pohjan voi ottaa käyttöön, kun sopimusta muutenkin päivitetään.

Hyvän yhteistyön huoneentaulut

Katsomuskasvatus ja hengellisyys partiossa -esite 2024

Liitteet

Takaisin sivun alkuun