Julkaisut

Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisuja

Kirkkomme Lähetys -lehti
Kirkkomme Lähetys on Kirkon lähetystyön keskuksen julkaisema Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön aikakauslehti. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1959 alkaen. Vuodesta 2019 lehti on verkkojulkaisu.

Lähetysteologinen aikakauskirja 
Harvakseltaan ilmestyvä aikakauskirja, joka avartaa ja syventää ajankohtaisia ja globaaleja lähetys- ja uskontoteologisia teemoja. Lähetysteologista Aikakauskirjaa julkaisee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön keskus. Julkaisuja on luettavissa vuodesta 1991 lähtien.

Muita kirkon julkaisuja

  • Millenniaalien kirkko 2023 Millainen olisi kirkko, johon millenniaalikin haluaisi olla osallisena ja kokisi aitoa kuulumisen tunnetta? 
  • Kristityksi kääntyvän tukena 2022 Tämä opas kokoaa yhteen asioita, joita on hyvä ottaa huomioon, kun muslimi haluaa kääntyä kristityksi.
  • Evankeliumin julistaminen tänään 2022 Luterilaisten ja helluntailaisten neuvottelukunnassa alkunsa saanut julkaisu haluaa tarttua tehtävään tukea seurakuntia niiden pitäessä tarjolla evankeliumia sanoin ja teoin.
  • Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan 2020 Ekumeeninen missiologia tutkii kirkkojen radikaalia sanomaa Vapauttajasta ja vahvistaa kristittyjen yhteistä ääntä globaalissa todellisuudessa ihmisarvon puolesta. 

Takaisin sivun alkuun