Turvallisuusohjeiden suositusluonne

Tämä asiakirja on muun kuin lainsäädännön osalta suositusluonteinen. Seurakunnalla on aina vastuu noudattaa lakia. Muilta osin sen tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta asianmukaisesti, tilannekohtaista harkintaa käyttäen. Tilanteen mukaan arvioidaan esimerkiksi henkilökunnan tarve erilaisissa tilanteissa ja suhteutetaan sitä aikuisten ja alaikäisten osallistujien määrään. Kirkkoherra vastaa viime kädessä seurakuntansa kaiken toiminnan turvallisuudesta, mutta vastuuta voidaan delegoida muillekin työntekijöille ja myös seurakuntalaisille. Seurakuntalaisten vastuun kantaminen on lisääntyvää ja suositeltavaa.

Leireille ja retkille määritellään aina turvallisuudesta vastaava täysikäinen henkilö, turvallisuusvastaava. Pääsääntöisesti leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi nimitetään seurakunnan henkilöstöön kuuluva työntekijä, erityisesti alaikäisten leirillä ja retkillä. Muista ratkaisuista ja esimerkiksi tilapäisistä sijaisjärjestelyistä vastaa kirkkoherra. Turvallisuusvastaavan on tärkeää olla riittävän perehtynyt turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Viime kädessä turvallisuuden edistäminen on koko seurakuntaorganisaation asia päättäjistä ja johdosta työntekijöihin ja seurakuntalaisiin asti. Turvallisuuden on hyvä näkyä seurakunnassa strategiassa ja resurssoinnissa. Turvallisuudelle on hyvä asettaa tavoitteita ja niiden toteutumista tulee seurata. Myös seurakuntalaisten näkemyksiä asiassa on tarpeen selvittää ja huomioida.

Takaisin sivun alkuun