Striimaus ja AV-sisällöt

Audiovisuaalisen materiaalin jakaminen kirkon ja järjestöjen verkoissa (pdf)

Striimaus on seurakuntalaisten palvelua

Striimaus – virallisemmin suoratoisto – on osa yhä useamman seurakunnan toimintaa. Monet seurakunnat välittävät omia tapahtumiaan suoratoistona tai tallenteina verkossa. Verkon kautta välitetään ääntä ja kuvaa jumalanpalveluksista, hartauksista, konsertteja, nuortentapahtumia, keskusteluja ja muita tilaisuuksista ympäri Suomea.

Verkon välityksellä jumalanpalveluksiin osallistuvat esimerkiksi ne, jotka eivät terveydentilansa tai perhetilanteensa vuoksi voi saapua paikalle, mutta myös esimerkiksi toisille paikkakunnille tai ulkomaille muuttaneet entiset seurakuntalaiset.

Striimaus on tapa palvella seurakuntalaisia ja samalla mataloittaa kynnystä, jotta yhä useampi rohkaistuisi tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan. Osa seurakunnista palvelee myös välittämällä striimiä toimituksista, näin esimerkiksi ulkomailla asuvat sukulaiset voivat olla mukana seuraamassa kastetta tai avioliittoon vihkimistä.

Ohjeisto

Jos seurakunnan tilaisuudesta välitetään kuvaa, on tärkeää, että tilaisuuteen osallistuvat ovat tietoisia kuvauksesta jo tilaan tultaessa. Lisäksi niille, jotka eivät halua, että heitä kuvataan, on tarjottava kuva-alueen ulkopuolelle jäävä tila. Esimerkki tilan oveen laitettavasta ilmoituksesta löytyy tämän sivun liitteistä.

On suositeltavaa pyytää musiikin esittäjiltä kirjallinen suostumus tilaisuuden striimaukseen. Erillistä musiikin raportointia ei pääsääntöisesti edellytetä, poikkeuksena pääsymaksulliset tilaisuudet. Alaikäisten esiintyjien osalta on oltava huoltajan antama suostumus.

Lisäksi on selvitettävä, synnyttääkö striimaus tekijänoikeudellisia korvausvelvoitteita. Useimmissa tapauksissa seurakunnalla on suositeltavaa olla Teoston “Musiikki seurakunnan toiminnassa” -lupa.

Striimaajan kanssa kannattaa sopia, että striimaajalle mahdollisesti muodostuvat tekijänoikeudet siirtyvät seurakunnalle.

Tekninen toteutus

Striimaus voidaan teknisesti toteuttaa hyvinkin monella eri tavalla, mutta tarvittavien teknisten laitteiden käyttö on jatkuvasti tullut helpommaksi ja hinnat edullisemmiksi. Tutustumalla eri seurakuntien käyttämiin ratkaisuihin, voi löytää omalle seurakunnalleen parhaiten soveltuvan.

Striimauksia toteuttavat ja niistä kiinnostuneet kohtaavat “Kirkko striimaa!” -Facebook-ryhmässä. Ryhmä on suljettu, mutta jäseniksi toivotetaan tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet seurakuntien sekä kristillisten järjestöjen työntekijät, maallikot ja luottamushenkilöt.

Mobiiliteknologia ja palvelut tarjoavat keveitä ja ketteriä ratkaisuja, mutta on syytä muistaa, että niitäkin koskevat samat eettiset ja tekijänoikeudelliset periaatteet kuin teknisesti raskaampiakin striimauksia.

Tekstittäminen

Jos tallenne jää verkkoon, se on saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi tekstitettävä joko julkaisuhetkellä tai 14 vuorokauden kuluessa julkaisemisesta.

Kirkkohallitus ja Kopiosto ovat vuonna 2022 solmineet pilottisopimuksen, jonka nojalla seurakunnan on mahdollista tekstittää tietyissä julkaisuissa olevat virret ja laulut striimatuissa jumalanpalveluksissa.

Lue lisää: Striimaus ja videoiden julkaiseminen

Ohjekylttipohja ja esimerkkilomakkeet

Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun striimataan?

Tekijänoikeudet
Takaisin sivun alkuun