Työtilojen turvallisuus normaalitilanteissa

Työnantajan velvollisuus on huolehtia henkilökunnan terveysriskien välttämisestä järjestämällä työn tekemistä varten asianmukaiset tilat. Työnantajan on huolehdittava työtilojen valaistuksesta, hengitysilman terveellisyydestä sekä riittävästä tilasta ja rauhasta tehdä työtä. Erityisesti on varmistuttava riittävästä yksityisyydensuojasta arkaluontoisten tietojen käsittelemisen ja esimerkiksi puhelujen yhteydessä. Tietokoneen näytön tulee olla asetettavissa suuntaan, jonne ei ole toisilla suoraa näkyvyyttä. Näin toimimalla työnantaja osoittaa arvostusta, sekä työntekijää että työn sisältöä kohtaan ja mahdollistaa työn laadun ylläpitämisen.

Takaisin sivun alkuun