Kirkkokolehdit

Kirkkohallituksen määräämien kolehtien osuus kaikista käytettävissä olevista kolehtipäivistä on noin puolet. Kolehtikohteet määrätään vuosittain.

Kirkkokolehdit vuodelle 2025 haetaan 15.4.- 31.5.2024.

Kirkkokolehtien hakeminen

Kirkkokolehdit vuodelle 2025 haetaan 15.4.- 31.5.2024.

Vuoden 2025 kirkkokolehtia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella https://link.webropol.com/s/kolehtihaku2025.

Toissijaisesti kolehtia voi hakea lähettämällä täytetyn hakemuslomakkeen sähköpostitse osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi. Liitteet voi lähettää joko sähköpostitse tai osoitteella Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki.

Kirkkokolehtien määräytymisperusteista ja valintakriteereistä päätettiin kirkkohallituksen täysistunnossa 19.3.2024 , 22 §.

Jumalanpalvelusstriimi ja kolehdit

Kolehti voidaan kerätä ainoastaan jumalanpalvelukseen paikan päällä osallistuvilta. Rahankeräyslaki ei mahdollista etäkolehdin keräämistä.

Mikäli kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi tehdä lahjoituksen järjestön rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteelle ei ole rahankeräyslupaa, verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu rahankeräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla.

Etäyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvat voivat siis tehdä lahjoituksen järjestölle rahankeräysluvan puitteissa, mutta kolehtiin ei ole mahdollista osallistua. On tärkeää huolehtia siitä, ettei verkkoyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvaa kehoteta osallistumaan kolehtiin, koska se ei ole rahankeräyslain perusteella mahdollista. Tarkemmat tiedot kolehtikohteista löytyvät alla olevista liitteistä.

Kolehtikohteet

Vuoden 2024 kirkkokolehdit
korjattu 16.5.2024 virastokollegiossa

Määrätyistä kolehdeista laadittu Excel-taulukko Kolehtitilitysten pohja 2024 seurakunnille löytyy alla olevasta linkistä

Kolehtipäivän siirto

Seurakunnalla on mahdollisuus perustellusta syystä siirtää enintään kolmea määrättyä kolehtia kerättäväksi jonakin toisena pyhänä. Näistä siirroista ei tarvitse erikseen ilmoittaa kirkkohallitukselle.

Lomake

Kolehtihakemuslomake 2025

Takaisin sivun alkuun