Kirkkokolehdit

Kirkkohallituksen määräämien kolehtien osuus kaikista käytettävissä olevista kolehtipäivistä on noin puolet. Kolehtikohteet määrätään vuosittain.

Kirkkokolehdit haetaan vuosittain 31.5. mennessä.

Jumalanpalvelusstriimi ja kolehdit

Kolehti voidaan kerätä ainoastaan jumalanpalvelukseen paikan päällä osallistuvilta. Rahankeräyslaki ei mahdollista etäkolehdin keräämistä.

Mikäli kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi tehdä lahjoituksen järjestön rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteelle ei ole rahankeräyslupaa, verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu rahankeräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla.

Etäyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvat voivat siis tehdä lahjoituksen järjestölle rahankeräysluvan puitteissa, mutta kolehtiin ei ole mahdollista osallistua. On tärkeää huolehtia siitä, ettei verkkoyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvaa kehoteta osallistumaan kolehtiin, koska se ei ole rahankeräyslain perusteella mahdollista. Tarkemmat tiedot kolehtikohteista löytyvät alla olevista liitteistä.

Kolehtikohteet

Vuoden 2023 kirkkokolehdit
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 27/2022 (pdf)

Vuoden 2024 kirkkokolehdit
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 35/2023 (pdf)
Vuoden 2024 kirkkokolehdit
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 35/2023 (docx)

Määrätyistä kolehdeista laadittu Excel-taulukko Kolehtitilitysten pohja 2024 seurakunnille löytyy alla olevasta linkistä

Kolehtipäivän siirto

Seurakunnalla on mahdollisuus perustellusta syystä siirtää enintään kolmea määrättyä kolehtia kerättäväksi jonakin toisena pyhänä. Näistä siirroista ei tarvitse erikseen ilmoittaa kirkkohallitukselle.

Kirkkokolehtien hakeminen

Kirkkokolehdit haetaan vuosittain 31.5. mennessä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi. Liitteet voi lähettää osoitteella Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki.

Ainoastaan alla olevalla lomakkeella haetut kolehdit käsitellään.

Lomake

Kolehtihakemuslomake 2024

toimistopalvelupäällikkö

Tuija Korva

+358503427686

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun