Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen avustustoiminnan tilastot

Näihin tilastoihin on koottu kirkon kanssa sopimuksen tehneiden, kansainvälistä työtä tekevien järjestöjen antamat tiedot seurakuntien ja yksityisten osoittamasta taloudellisesta tuesta.

Kirkon kansainvälisen työn taloudellinen tukeminen on osa seurakunnan missionaarisuuden toteuttamista.

  • Kirkon ulkomaisen työn taloudelliselle perustalle seurakuntien panos on erittäin tärkeä. Lisäksi järjestöt voivat käyttää vapaaehtoisia lahjoitusvaroja ns. omarahoitusosuutena hakiessaan rahoitusta valtiolta tai kansainvälisistä lähteistä.
  • Seurakunta voi kanavoida talousarviomäärärahojaan ulkomailla tapahtuvan työn toteuttamiseksi kirkon lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kautta.
  • Seurakunta päättää itsenäisesti sekä ne järjestöt, joiden kautta se haluaa toteuttaa kansainvälistä vastuutaan että niille jaettavat summat.

Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille

Kirkon lähetystyön toimikunnan 2018 antama suositus seurakunnan talousarviomäärärahojen jakamisen perusteiksi. Suosituksessa keskeistä on, että talousarviomäärärahoja osoitetaan nimenomaan kirkon sopimusjärjestöille. Toimikunta on laatinut lisäksi seurakuntien käyttöön asiakirjan Seurakuntien ja lähetysjärjestöjen yhteistyösopimusten periaatteet 2023.

Vuoden 2022 tilastotietoja

Kooste Suomen ev.lut. kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian sopimusjärjestöjen taloudesta vuonna 2022

Lähetysjärjestöjen osuudet vapaaehtoisvarainhankinnasta 2022. UUSI

Tilastossa on johdanto, jossa kerrotaan sopimusjärjetöjen vuoden 2022 tulojen yleispiiteet. Sen jälkeen kaavioesityksinä erilaisia ulottuvuuksia saaduista tuloista ja menoista. Loppuosassa kunkin järjestön tulot ja menot taulukkoina.

Tilastointi uusittiin vuoden 2021 alusta. Tähän johtaneista syistä ja uudituksen periaatteista voi lukea Kirkkomme Lähetys -julkaisusta.

Takaisin sivun alkuun