Töihin kirkkoon

Kirkosta töitä

Kirkon tehtäviin liittyy kielitaitoon sekä kirkon jäsenyyteen liittyviä vaatimuksia, jotka nousevat usein esiin maahanmuuttajien rekrytoinnin yhteydessä.

Kielitaitovaatimukset
Ilmoita avoinna olevan viran tai toimen suomen ja ruotsin kielen taitovaatimukset. Kunkin tehtävän  kielitaitovaatimukset mainitaan viran johtosäännössä tai yhtymän kielisäännössä. Pidä kuitenkin mielessäsi, mitkä ovat tehtävän todelliset kielitaitovaatimukset ja määrittele ne sen mukaan.

Virkaa hakeva voi hakea kielitaitovaatimuksista erivapautta. Jos virkaa hakee henkilö, joka ei ilmeisesti täytä kielitaitovaatimuksia, ilmoita hänelle erivapausmenettelystä. Liitä maininta erivapauden hakemisesta sekä sen perusteluista osaksi hakemusta. Erivapaudesta päättää valinnan tekevä viranomainen.

Kirkon jäsenyys
Kirkkolain mukaan seurakunnan virkasuhteeseen valittavan tulee olla kirkon konfirmoitu jäsen. Lisäksi kirkon jäsenyyttä ja konfirmaatiota edellytetään niiltä työsuhteisiin palkattavilta, joiden työhön kuuluu opetus-, kasvatus- tai julistustehtäviä, tai joissa työtehtävien luonteen vuoksi jäsenyyden edellyttäminen on muutoin perusteltua.

Muihin tehtäviin voidaan valita myös henkilö, joka ei kuulu kirkkoon. Alle kahden kuukauden palvelussuhteen osalta voidaan poiketa kirkon jäsenyyden vaatimuksesta muissa paitsi papin ja lehtorin tehtävissä.

Luonnollisesti jokaisen työntekijän tulee ymmärtää työn hengellinen luonne ja olla omasta vakaumuksestaan riippumatta lojaali työnantajalleen.

Muita mahdollisuuksia

Työttömän polkua työmarkkinoille on tuettu monenlaisin tukimuodoin. Tukien tarkoituksena on madaltaa kynnystä työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tukia ei ole tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajien työllistämiseen, mutta toki niitä voi siihen hyvin käyttää.

Työnhakijoilla on erilaiset mahdollisuudet käyttää tukimuotoja riippuen siitä, kuinka kauan henkilö on ollut työttömänä työnhakijana ja miten vaikeaksi hänen työllistymisensä avoimille työmarkkinoille arvioidaan. Tukien käyttöä ja työharjoittelua harkitsevan tulee olla yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon tai oppisopimuskeskukseen.

Takaisin sivun alkuun