Vainoaminen

Vainoamisella tarkoitetaan tässä yksittäisen ihmisen toiseen ihmiseen kohdistuvaa toistuvaa häirintää. Vainoaminen on ollut Suomessa rikos vuoden 2014 alusta alkaen. Lain mukaan vainoamiseen syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Rikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta (RL 25:7 a). Vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos eli syyttäjä nostaa siitä syytteen, vaikka asianomistaja ei vaatisi rangaistusta

Kuten kaikilla ihmisillä, seurakunnan työntekijällä on oikeus yksityisyyteen ja koskemattomuuteen. Kun työntekijä joutuu työnsä tähden vainoamisen kohteeksi, on tärkeää, ettei työntekijä jää asian kanssa yksin. On työnantajan vastuulla asettua työntekijän rinnalle, tukea häntä tekemään asiasta rikosilmoituksen ja pääsemään tilanteesta eroon.

Apuväline häirinnän ja vainon kartoittamiseen

Vainoamisesta lisätietoa

Takaisin sivun alkuun