Kirkon viestinnän neuvottelukunta

Kirkkohallituksen työjärjestyksen 22 §:n mukaan neuvottelukuntien tehtävänä on:

1) seurata ja edistää toimialansa kehitystä;
2) edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;
3) tehdä tarvittaessa esityksiä ja antaa lausuntoja kirkkohallitukselle;
4) laatia tarvittaessa ohjeita ja suosituksia kirkkohallituksen
toiminnassa sovellettaviksi; sekä
5) suorittaa muut täysistunnon sille antamat tehtävät.

Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja tukea kirkon viestintää. Neuvottelukunta antaa myös erinomaisen mahdollisuuden välittää kirkon viestinnän keskeisiä kohtia neuvottelukunnan jäsenistön taustaryhmille – vuorovaikutteisuus on nykyaikaisen viestinnän ja sen kehittämisen perusajatuksia.

Kirkon viestinnän neuvottekunnan kokoonpano 1.1.2021−31.12.2024

Puheenjohtaja

arkkipiispa Tapio Luoma

Jäsenet

Tomi Einonen, vastaava päätoimittaja, MTV3 

Salli Hakala, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Harri Järvinen, yhteyspäällikkö, SAK

Ilpo Kiiskinen, viestintäjohtaja, SPR

Katleena Kortesuo, valmentaja, tietokirjailija, Eioototta

Susanna Landor, vastaava päätoimittaja, Hufvudstadsbladet

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen yrittäjät

Panu Pokkinen, tuotantopäällikkö, Yle

Kirsi Rostamo, toimitusjohtaja, Radio Dei

Harriet Urponen, viestintäjohtaja, Oulun seurakunnat

Takaisin sivun alkuun