Luottamus 16-18

Luottamus, että elämä, kaste ja usko kantavat. Seurakunta luottaa nuoreen.

Kuvassa nuori seisoo metsän keskellä katsellen yläviistoon.

16–18-vuotiaana peruskoulu päättyy. Iso osa nuorista siirtyy lukioon tai ammatillisiin opintoihin. Osa etsii paikkaansa, ehkä pitkäänkin. Suurin osa asuu vielä perheensä kanssa, mutta osa muuttaa jo tässä iässä omilleen. Nuoren itsenäisyys ja vastuu omasta elämästä lisääntyvät. Seurakunnassa nuori saa tukea. Nuorten vertaisyhteisöllä on suuri merkitys, myös hengellisyyden ja kristittynä elämisen näkökulmasta. Seurakunnassa nuori voi toimia merkittävänä vastuunkantajana esimerkiksi kerhon- tai ryhmänohjaajana tai isosena. Nuorten kanssa on tärkeä synnyttää molemminpuolinen luottamus, kotona ja seurakunnassa. Luottamus merkitsee kykyä ja halua ottaa riskejä ja asettaa itsensä alttiiksi.

Luottamus-teema

Luottamus-ikäkausi vahvistaa nuoren uskoa ja luottamusta kolmiyhteiseen Jumalaan ja siihen, että kaste kantaa häntä kristittynä. On tärkeää, että seurakunta luottaa nuoreen ja hänen osaamiseensa. Luottamus tarkoittaa tilaa toimia ja olla osa seurakunnassa. Vertaissuhteet ovat ikäkaudessa tärkeitä. Seurakunta yhteisönä kantaa nuoria ja luo luottamusta siihen, että he yhdessä kristittyinä voivat vaikuttaa ja tehdä maailmasta paremman paikan.

Unelmia tavoiteltaviksi

  • Nuori kokee olevansa hyväksytty ja rakastettu, sekä ihmisten että Jumalan silmissä, juuri sellaisena kuin on. 
  • Nuori ymmärtää, että kaste kutsuu myös elämään ja toimimaan kristittynä. Kastamattomalla on tilaa pohtia kasteen mahdollisuutta. Nuorten ideoille, omalle toimijuudelle ja vastuun kantamiselle on tilaa seurakunnassa.
  • Nuoren annetaan kokeilla. Häneen luotetaan ja häntä tuetaan. Seurakunta ottaa tosissaan nuoren halun vaikuttaa maailman tulevaisuuteen.

Kokemuksia pilotoinnista -julkaisu

Polku – Luottamus ja yhteys

Avaa tästä

Polku ulottuu kotiin ja verkkoon

Kotiseurakunta muistaa nuorta viesteillä, jotka ylläpitävät rippikoulussa koettua seurakuntayhteyttä ja kristillistä elämäntapaa sekä tukevat hänen siirtymistään toisen asteen koulutukseen. Nuori jatkaa perheen perinteisiin liittymistä uudistaen niitä itselle merkityksellisillä tavoilla.

Nuori kutsutaan mukaan oman seurakunnan someyhteisöihin ja luomaan niitä itse. Seurakunnan nuorten medioissa näkyy nuorten oma osallisuus, vaikuttaminen ja tulevaisuuden toivon rakentaminen. Nuoria kannustetaan elämään kristittynä siellä missä he ovat. Nuoria kummeja tuetaan kummiuteen kasvamisessa. Tukea elämän haasteisiin löytyy myös valtakunnallisista somepalveluista esim. Nettisaappaasta tai auttavista chattipalveluista. Kansainväliset yhteydet avaavat ovia myös maailmanlaajuiseen Kristuksen kirkkoon.

Polku jäsentää kokoontuvaa toimintaa

Luottamus-ikäkausi vahvistaa nuoren omaa osallisuutta seurakunnan toiminnassa. Nuorten itsensä suunnittelema toiminta ja nuorten vaikuttajaryhmät ovat osa seurakuntaa. Nuoret kokoontuvat nuortenilloissa, toimivat isosina leireillä, ohjaajina tai osallistujina erilaisissa ryhmissä, vastuunkantajina messussa tai vapaaehtoistoiminnassa. Nuorille merkittävien asioiden, kuten kestävän kehityksen kysymysten äärellä työskennellään yhdessä ja yhteiseksi hyväksi livenä ja verkossa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös muiden kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen kanssa. Nuoret itse suunnittelevat, mitä kaikkea toiminta voisi olla omassa seurakunnassa.

Polku huomio vanhemmat ja muut läheiset

Luottamus-ikäkauden vanhemmuuden tuki vahvistaa vanhempien luottamusta nuoren elämään ja antaa työkaluja siihen, miten he voivat tukea nuorta hänen minuuteensa liittyvissä kysymyksissä, muuttuvissa sosiaalisissa suhteissa ja itsenäistymisessä. Samalla vanhemmat voivat saada itselleen valmiuksia “tyhjenevään pesään”. Nuorelle annetaan tukea ikäkautensa kysymyksiin ja suhteeseen vanhempiensa kanssa. He saavat tukea myös keskusteluihin uskoon liittyvistä asioista eri tavalla uskovien ja ajattelevien kanssa.

Kirkkovuosi rytmittää Polkua

Kirkkovuosi limittyy vuoden kiertoon ja erityisesti koulujen loma-aikoihin. Juhla- ja vapaa-aika alkaa jakaantua lapsuuden perheen ja kaveriporukoiden kesken. 

Polkua toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

Yhteistyö koulujen kanssa laajenee lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Kunnan nuorisotoiminta, harrastustoimijat ja järjestöt sekä muut kristilliset ja uskonnolliset yhteisöt ovat yhä osa yhteistyötä. Valtakunnalliset, ekumeeniset ja kansainväliset yhteydet lisääntyvät, esimerkkinä näistä Avartti ja Changemaker. Nuorten oma aktiivisuus yhteistyön rakentamiseen kasvaa.

Luottamus ja silmälasit

Täältä pääset tutustumaan eri silmälaseihin.

Ammennettavaa kristinuskosta

Seurakunta on yhteisö, jossa nuori saa elää kristittynä ja kasvaa muiden kanssa. Kaste kantaa elämässä ja kutsuu toimimaan seurakunnassa.

Kuvassa nuori osallistumassa mielenosoitukseen.
“Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.” 1. Tim. 4:12.
  • Nuori etsii omaa paikkaansa kastettuna kristittynä. Hän toimii seurakunnassa isosena, ohjaajana, messuryhmässä tai omalla paikallaan muualla. Hän saa äänestää ja toimia seurakunnan vaikuttajaryhmässä tai luottamushenkilönä ja olla päättämässä yhteisistä asioista. Hän voi olla kummi.
  • Nuori osallistuu ehtoolliselle mielellään, kasteella ja ehtoollisella on hänelle henkilökohtainen merkitys.

Raamattu ja uskontunnustus

Raamatusta löytyvät nuoren omat lempikohdat. Nuorta kannustetaan lukemaan tai kuuntelemaan Raamattua. Yhteisesti nostetaan toivon ja varjeluksen ajatuksia. Uskontunnustuksesta syventyy erityisesti kolmas uskonkappale “pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden”

Rukous ja musiikki

Hiljentyminen ja rukous on nuorelle merkityksellinen tapa olla yhteydessä Jumalaan ja saada vahvistusta uskolle. Rukous on tärkeä osa nuoren omaa arkea ja seurakunnan yhteisöllisyyttä. Oman musiikin tekeminen ja toisten tekemän musiikin kuunteleminen kasvaa. Nuoren ajattelumaailma heijastuu musiikkityyleissä.

Lähteellä: Tulevaisuus ja toivo

  • Nuorten ryhmä, esimerkiksi vaikuttajaryhmä, toisen tai kolmannen vuoden isoset, valitsee lähteen äärelle kokoontumisen teeman. Teemaan valitaan siihen liittyvä ”uskonlähde” esimerkiksi avaintekstin Raamatusta. Teemana voi olla esimerkiksi luottamus tulevaisuuteen ja sen avainlauseena Jumalan Raamatussa antama lupaus “Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”
  • Nuorille annetaan sovitut resurssit. He miettivät tavat, miten kuulevat muita nuoria teeman valinnassa. Aikuinen on valmistelun tukija, mutta toteutuksen vastuut jaetaan nuorille itselleen.
  • Kutsu seurakunnan koko ikäryhmälle, esimerkiksi 18-vuotiaat. Nuoret suunnittelevat itse mitä viestiä lähtee ja missä kanavissa.
  • Messu tai messujen sarja, jonka nuoret valmistavat aikuisen tuella.
  • Kutsu jatkaa nuorten vastuuryhmässä, messussa tai muussa, nuorten itsensä ideoimassa toiminnassa.
Takaisin sivun alkuun